• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Badamy, chronimy, edukujemy – program monitoringu stanowisk lęgowych bociana czarnego w województwie świętokrzyskim


2019-09-24

Bocian czarny to rzadki gatunek, którego krajowa populacja liczy tylko 1400–1600 par. Wymaga on starych drzewostanów, co w dobie wzrostu pozyskania drewna może wkrótce uszczuplić jego siedliska lęgowe. Jest przy tym ściśle chronionym gatunkiem, wymagającym ochrony czynnej. Stowarzyszenie MOST współuczestniczy w monitoringu znanych miejsc jego gniazdowania i wykrywaniu kolejnych stanowisk na obszarze województwa świętokrzyskiego. Bierzemy udział w konsultacjach dotyczących tworzenia stref ochronnych powoływanych przez RDOŚ. Przeprowadzając kontrole jego gniazd, corocznie sprawdzamy, czy zostały one ponownie zajęte, określamy sukces lęgowy i obrączkujemy pisklęta. W uzasadnionych przypadkach w ścisłej współpracy z RDOŚ i nadleśnictwami poprawiamy stan konstrukcji gniazdowych poprzez wykonanie platform, bądź podpórek, co zabezpiecza gniazda przed obsunięciem. Poprawiamy również dolot do gniazd poprzez mechaniczne usunięcie szybko pnącego się w górę podszytu. Gromadzimy także dane na temat rodzaju i wieku drzewostanów, jakie są zasiedlane przez bociany czarne w regionie, uzyskując w ten sposób wiedzę na temat wybiórczości siedliskowej i preferencjach poszczególnych par. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zachodzącym na obszarach występowania tego rzadkiego ptaka. W zakresie badań i ochrony tego gatunku współpracujemy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz Komitetem Ochrony Orłów. Ochrona bociana czarnego ma wpływ na zachowanie wielu innych taksonów towarzyszących oraz siedlisk ich występowania, dlatego uznawany jest on za tzw. gatunek parasolowy. Dzięki działaniom zmierzającym do powołania stref ochronnych, pośrednio chronimy również stare drzewa, co znacząco podnosi różnorodność biologiczną.

Równolegle do działań badawczych i ochronnych popularyzujemy wiedzę o tym rzadkim gatunku krajowej awifauny. Przekazanie przez Państwa 1% podatku pozwoli naszemu Stowarzyszeniu kontynuować prowadzone działania, co wniesie istotny wkład w działania nakierowane na ochronę tego skrytego ptaka oraz w rozwój wiedzy o nim i jej upowszechnienie wśród mieszkańców regionu.