• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Chirobaza Świętokrzyska


2020-09-25

Chirobaza Świętokrzyska to projekt, który realizujemy od 2011 roku. Współpracując z chiropterologami z kilku ośrodków w Polsce gromadzimy wszelkie dane o nietoperzach województwa świętokrzyskiego. W ramach Chirobazy prowadzimy następujące działania:
1. Zimowy Spis Nietoperzy; w kolejnych zimowych sezonach wykonujemy inwentaryzację zimowisk pochodzenia antropogenicznego nietoperzy na terenie województwa świętokrzyskiego. Dotąd zinwentaryzowaliśmy około 400 rozmaitych obiektów w tym przede wszystkim tradycyjne, przydomowe piwnice typu „ziemianka”, ale też podziemia zamku w Ujeździe, kamieniołomy, ruiny w Samsonowie.
2. Projekty czynnej ochrony nietoperzy; we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwem Zagnańsk i Urzędem Miasta Kielce rozwiesiliśmy 70 schronów dla nietoperzy.
3. Inwentaryzujemy kolonie rozrodcze nietoperzy i podejmujemy starania o ich ochronę.
4. Podjęliśmy starania o powołanie użytku ekologicznego „Mopki z Huty” w Samsonowie. Doprowadziliśmy do montażu krat zabezpieczających to ważne regionalnie zimowisko.
5. Przygotowujemy wniosek o powołanie kolejnego użytku ekologicznego chroniącego ważne, śródleśne zimowisko nietoperzy w Nadleśnictwie Zagnańsk.
6. Dzięki naszemu projektowi czynnej ochrony nietoperzy realizowanemu we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwem Zagnańsk udało się jedno z zimowisk nietoperzy wyłączyć z gospodarki leśnej i zostało ono uznane przez leśników za ważne zimowisko tych zwierząt.
7. Prowadzimy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
8. Współorganizowaliśmy dwa ogólnopolskie obozy chiropterologiczne w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
9. Publikujemy wyniki naszych prac oraz występujemy na konferencjach naukowych.
10. Wykonujemy inwentaryzacje chiropterologiczne w związku z realizowanymi inwestycjami.