• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

O nas


Stowarzyszenie M.O.S.T. skupia przyrodników z regionu świętokrzyskiego oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz poznania, ochrony i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa.

Stowarzyszenie realizuje projekty badań i ochrony przyrody oraz zajmuje się edukacją przyrodniczą. Gromadzimy dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach. Zgromadzone informacje staramy się wykorzystywać w praktycznych działaniach. Opracowujemy plany ochrony dla obszarów chronionych, przygotowujemy wnioski o powołanie nowych obszarów chronionych, realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody. Interweniujemy w sytuacjach kiedy proces inwestycyjny w cennych przyrodniczo miejscach koliduje z interesem przyrody i prawem ochrony przyrody. Organizujemy sympozja, konferencje, obozy naukowe, szkolenia oraz cykliczne akcje badawcze.

Realizujemy programy edukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staramy się przywrócić przyrodę ludziom zachęcając ich do bezpośredniego i otwartego kontaktu z nią.

Oprócz działalności przyrodniczej prowadzimy również działania mające na celu aktywizację społeczną, rozwój osobisty, a także psychoedukację.

AKTUALNE DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH M.O.S.T

ZARZĄD:

BERNATEK-KRAKOWIAK ALEKSANDRA-WICEPREZES

SAPIEJA MATEUSZ -PREZES

ORGAN NADZORU

KOMISJA REWIZYJNA:

WŁUDYGA DOMINIK

WYSOCKI GRZEGORZ

OSTATNIA WERSJA STATUTU STOWARZYSZENIA M.O.S.T

statut-most 22.06.2021