• tel. 518605698,
 • e-mail: biuro@mostedu.pl

Publikacje


 

 • Pierwsze zimowe stwierdzenie mroczka pozłocistego Eptesicus nillsonii (Keyserling&Blasius, 1839) w województwie świętokrzyskim, Przegl.przyr.(2019) 30(1)
 • Zimowanie nietoperzy (Chiroptera) w przydomowych piwnicach wsi Odrowążek, gm. Bliżyn, woj. świętokrzyskie. Misiuna Ł., Gołębniak G. Skarżyskie Zeszyty Ligi Ochrony Przyrody, Zeszyt nr. 17, 2019
 • Ptaki zimujące Kielc w latach 2000-2014; Naturalia 4 – 2015: 3 – 78
 • Nowe stanowisko leczniczego gatunku Huperzia selago (Huperziaceae) w Górach Świętokrzyskich na tle jego dotychczasowych notowań z Wyżyny Kieleckiej. Bacler – Żbikowska B., Kowalik K., Misiuna Ł. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(2): 183–192, 2018
 • Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich. Kudławiec B., Misiuna Ł. 2014. Przegl. Przyr. (2014) 25(3): 3-30;
 • Zimowanie ptaków szponiastych Falconiformes i srokosza Lanius excubitor w strefie podmiejskiej Kielc; Przegląd Przyrodniczy 4:115-118; 2011
 • Populacja legowa dzierlatki Galerida cristata w Regionie Świętokrzyskim         w latach 1985 – 2006; Notatki Ornitologiczne 49: 250 –          256; 2008;
 • Pierwsza wiosenna obserwacja kurhannika Buteo rufinus w Krainie Gór  Świętokrzyskich; KULON 11:1006 – 107; 2006;
 • Zanik populacji lęgowej dzierlatki Galerida cristata w Kielcach w latach 1986 – 2005; Notatki Ornitologiczne 47: 134 – 138; 2006;
 • opracowanie następujących gatunków: cyraneczka, myszołów włochaty, dzierlatka, pokląskwa, świergotek łąkowy w: „Monografia przyrodnicza. Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich” Kielce 2005;
 • Obserwacja płochacza halnego Prunella collaris pod Kielcami; KULON 7:111; 2002;
 • Trzecia obserwacja pliszki cytrynowej Motacilla citreola w Krainie Gór Świętokrzyskich; KULON 2: 75; 1997;
 • Duże stada potrzeszcza Miliaria calandra  w Krainie Gór Świętokrzyskich;  KULON 2:81; 1997;

 

Konferencje

 • Chiropterofauna Świętokrzystkiego Parku Narodowego – wstępne wyniki badań; XXVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Białowieża 16-18 listopada 2018
 • Możliwości społecznej ochrony wybranych gatunków strefowych ptaków, roślin i grzybów lichenizujących w województwie lubelskim i świętokrzyskim. Beata Żuraw, Łukasz Misiuna, Marek Podsiedlik. Konferencja Klubu Przyrodników, Łódź 2018.
 • Walory przyrodnicze i plan ustanowienia rezerwatu przyrody „Storczyk drobnokwiatowy na Lisim Kamieniu”. Marek Podsiedlik. Konferencja Klubu Przyrodników. Łódź 2018.
 • O utworzenie rezerwatu przyrody „Ciek od Szańca” pod Buskiem-Zdrój. Marek Podsiedlik, Łukasz Misiuna. Konferencja Klubu Przyrodników, Świebodzin 2017.
 • Wprowadzenie – założenia projektu „Biobloki” dotyczącego zwiększenia bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej. Konferencja „Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym”. Łukasz Misiuna. Kielce 2016.
 • „Od PowerPointa do doświadczenia. Edukacja przyrodnicza w klasie szkolnej i w lesie”. „Edukacyjna rola parków miejskich i innych obiektów przyrodniczych”. Łukasz Misiuna. Chorzów 2016.
 •  „Konsultacje społeczne w planach ochrony rezerwatów. Czy istnieje wspólny interes w ochronie przyrody?” Łukasz Misiuna. Konferencja Klubu Przyrodników, Łagów 2015.
 • , Łagów, Ochrona obszaru Natura 2000 Ostoja Wierzejska a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Łukasz Misiuna. Konferencja Klubu Przyrodników Łagów 2015.
 • Historia wycięcia alei drzew w Zagnańsku – studium przypadku . Łukasz Misiuna. Regionalna konferencja „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?” Kielce 2014.
 • „Nietoperze województwa świętokrzyskiego”; Janik K., Misiuna Ł., Gołębniak G., Hejduk J.; Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Krynica 2013.
 • „Małe, antropogeniczne zimowiska nietoperzy w Górach Świętokrzyskich”; Janik K., Misiuna Ł., Gołębniak G., Hejduk J.; Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Krynica 2013;