• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Historia


Stowarzyszenie Psychoedukacyjno – Przyrodnicze MOST powstało w  Kielcach w 2009 roku. Jest organizacją non profit i organizacją pożytku publicznego. Założycielami organizacji była grupa psychoterapeutów a celem istnienia stowarzyszenia miało być prowadzenie projektów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, edukacji przyrodniczej i psychoterapii.

Z biegiem czasu wyodrębniła się silna część przyrodnicza. Powstały dwie sekcje: psychoedukacyjna i przyrodnicza. Następnie sekcja psychoedukacyjna przekształciła się w osobne stowarzyszenie.

Tym samym Stowarzyszenie MOST skoncentrowało swoje działania na realizacji przyrodniczych projektów badawczych, ochroniarskich i edukacyjnych oraz interwencjach przyrodniczych.

Stowarzyszenie realizuje własne projekty badawcze dotyczące: bioróżnorodności obszaru Natura2000 Ostoja Wierzejska, bioróżnorodności doliny rzeki Nidzicy, nietoperzy województwa świętokrzyskiego, obrączkowania łabędzi krzykliwych i bocianów czarnych oraz poszukiwania, badania i ochrony miejsc przyrodniczo cennych nie objętych żadnymi formami ochrony.

Stowarzyszenie realizuje własne projekty ochrony przyrody na przykład: ochrona popielicowatych, ochrona nietoperzy, wykaszanie cennych, śródleśnych polan w sąsiedztwie Ostoi Wierzejskiej.

Stowarzyszenie wykonało opracowania planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody: Skowronno, Góry Wschodnie, Przęślin i Skotniki Górne na Ponidziu oraz Dolina Potoku Rudno w Małopolsce.

Stowarzyszenie brało udział w licznych konsultacjach społecznych między innymi projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, budowy linii energetycznej wysokiego napięcia w Kielcach, budowy farmy wiatrowej w Smykowie.

Stowarzyszenie podejmowało interwencje przyrodnicze między innymi w sprawach: wycinki historycznej alei drzew w Zachełmiu, zatrucia rzeki Dąbrówki w Dąbrowie, planowanej wycinki drzew przy alei kostki w Kielcach, utworzenia użytku ekologicznego „Mopki z huty” w Samsonowie.

Stowarzyszenie opracowało też projekty czterech ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych wraz z projektami tablic edukacyjnych i przewodników turystycznych.

Stowarzyszenie opracowało i zrealizowało kilkanaście projektów edukacji przyrodniczej między innymi na temat drzew, ptaków, nietoperzy, popielicowatych, form ochrony przyrody, przyrody w mieście i warsztatów dziennikarstwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie opracowało koncepcję rewitalizacji jednego z kieleckich blokowisk wraz z projektem nasadzeń drzew i funkcjonowania świetlicy środowiskowej.

Stowarzyszenie zrealizowało projekt nasadzenie około 500 drzew na jednym z kieleckich blokowisk.

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w konferencjach naukowych jako prelegenci oraz publikują własne artykuły i notatki naukowe z realizowanych badań przyrodniczych.

Stowarzyszenie opiniowało też ważne dokumenty regionalne i ogólnopolskie oraz włączało się w ważne akcje protestacyjne na terenie całego kraju.

Współorganizowaliśmy i organizowaliśmy ogólnopolski obóz chiropterologiczny w Łysogórach i akcje obrączkowania ptaków.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami publicznymi.