• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn : „Korzenie2.Przywrócenie integralności Świętokrzyskiego parku Narodowego

Cel projektu.

Celem realizacji projektu ” Korzenie 2″  jest próba doprowadzenia  do anulowania bezprawnego rozporządzenia dotyczącego pomniejszeniaŚwiętokrzyskiego Parku Narodowego (w skrócie ŚPN) i przywrócenia jego integralności. Zgodnie zzapisami ustawy o ochronie przyrody, można z terenów Parków Narodowych wyłączać obszary,które trwale utraciły swoje wartość przyrodniczą lub kulturową. Nasze badania w ŚPN w latach 2019/2020 prowadzone przez niezależnych ekspertów- nie wykazały wystąpienia tego warunku.

Podobne do naszego stanowisko prezentuje instytucje naukowe( PAN, Rada Naukowa ŚPN) i autorytety zajmujące się ochroną przyrody w Polsce.

Działania projektowe będą polegać na opracowaniu wniosku skierowanego do Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz zorganizowanie dużej kampanii społecznej połączoną z petycją i obywatelską inicjatywą zmieniającą granice ŚPN. Planujemy też kolejne publikacje, ekspertyzy

prawne i naukowe. Przeprowadzimy kontrole obywatelskie stanu przyrody w ŚPN. Sprawa jest złożona i wiąże się z naruszaniem prawa przez najważniejszych polityków w Polsce. Grozi też załamaniem funkcjonowania systemu ochrony przyrody. Możliwe jest bowiem kolejne wyłącznie obszarów z pozostałych Parków Narodowych. Celem naszego projektu jest niedopuszczenie do groźnego precedensu oraz próba przywrócenia granic ŚPN sprzed rozporządzenia rządowego.

Uzasadnienie działań projektowych.

Od 04.2019 trwają rządowe próby bezprawnego zmniejszenia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Od tego czasu Stowarzyszenie MOST nieustannie prowadzi tę sprawę. Prowadzimy od 4 lat wymianę pism z ministerstwem, premierem i innymi organami państwowymi i samorządami.

Wykonaliśmy badania naukowe, zorganizowaliśmy konferencję naukową, kilka happeningów,włączyliśmy w sprawę Najwyższą Izbę Kontroli, ośrodki naukowe w tym prezydencką Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz Polską Akademię Nauk. Opnie wszystkich są zgodne z naszą opinią.

Plan usunięcia 1,35 ha na Łyścu z granic ŚPN jest bezprawny. Mimo to premier podpisał rozporządzenie zmieniające granice SPN. Własność Skarbu Państwa ma zostać oddana za 1%

Strona 4wartości zakonnikom z Łyśca. Obecnie starosta kielecki odmówił sprzedaży działek Oblatom. Jednak premier odmawia zastosowania się do wskazań NIK, które nakazują przywrócenie działek w granice ŚPN. Ta sprawa jest przykładem zmasowanej, przemyślanej przemocy instytucjonalnej mającej na celu użycie polskiego prawa i najważniejszych dóbr narodowych do uzyskania wpływów

politycznych. Casus Łyśca zawiera potencjał możliwy do wykorzystania w celu destrukcji pozostałych parków narodowych w Polsce i całego znanego systemu ochrony przyrody. Resort klimatu i środowiska będący w wyłącznym posiadaniu Solidarnej Polski stał się narzędziem

uzyskiwania politycznych i ekonomicznych wpływów . W woj. świętokrzyskim lokalni politycy uwikłali się w patologiczne związki z Kościołem. Złamano już wielokrotnie w tej sprawie obowiązujące przepisy. Nieustająca presja ze strony społecznej pozwoliła na ujawnienie tej sprawy, nagłośnienie jej i znaczne opóźnienie a także obecne powstrzymanie oddania za bezcen własności Skarbu Państwa zakonnikom. Historię naszej walki o zachowanie integralności ŚPN można śledzić na łamach takich mediów jak: Tygodnik Powszechny, Newsweek, onet.pl, Wirtualna Polska, oko.press, Dzikie Życie, Nowy Obywatel, Rzeczpospolita. Udało nam się zaangażować wszystkie partie opozycyjne do przeciwstawienia się temu bezprawiu (poza Konfederacją i PSL). Wsparły nas najważniejsze organizacje pozarządowe. Obecnie musimy uniemożliwić sprzedaż 3 działek na Łyścu, następnie wyegzekwować od premiera wskazanie NIK co do nowelizacji rozporządzenia

zmieniającego granice ŚPN. Podejmiemy wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania mające przywrócić ten teren w granice ŚPN. W ten sposób zamierzamy przywrócić stan zgodny z prawem i rzeczywistością oraz chcemy przekonać obywateli, że nawet skromnymi środkami można stawić opór brutalności aparatu państwa związanego z Kościołem. Zaniechanie 4 letniego wysiłku będzie skutkować usankcjonowaniem przestępstw, społecznej niemocy oraz rozpadu istniejącego systemu ochrony przyrody. Ta sprawa jest kolejną odsłoną postępującej anomii Państwa i społeczeństwa.

Działania muszą być podjęte w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż anulowano sprzedaż działek .

Powstało kilkumiesięczne okno do działań. Potem może być za późno na interwencję.

Czekamy również na zmiany polityczne. Na dzień 25.10.2023 wiemy, że władza się zmieni. Powstanie nowy rząd i funkcję obejmą nowi ministrowie, w tym Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Realizację projektu rozpoczęliśmy w sierpniu 2023. Czas zakończenia projektu jest zaplanowany na koniec marca 2024.

Projekt realizujemy dzięki dotacji  z programu „Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny”, projekty interwencyjne, wsparcie finansowe funduszy EOG.

Aktualnie projekt dobiega końca, termin zakończenia 31.03.2024

Poniżej materiały dotyczące osiągniętych rezultatów:

Konferencja ŚPN-osiągniecia, rezultaty

 

5 lat starań ws ŚPN