• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Projekt badań i ochrony łabędzia krzykliwego w południowej Polsce


2019-09-24

Stowarzyszenie MOST prowadzi badania nad regionalną populacją tego północnego gatunku i obserwuje proces zasiedlania przez niego kolejnych stanowisk w Polsce południowej. Przez województwo świętokrzyskie, na obszarze którego głównie działamy, przebiega południowa granica areału lęgowego łabędzia krzykliwego w Europie. Kontrolujemy tu znane nam z lat poprzednich stanowiska jego gniazdowania w celu określenia, czy są one wciąż zajmowane, badamy sukces lęgowy par, przyczyny śmiertelności piskląt, identyfikujemy potencjalne zagrożenia dla gniazdujących ptaków, a także wyszukujemy nowe miejsca odbywania lęgów. Corocznie obrączkujemy młode łabędzie krzykliwe, dzięki czemu lepiej poznajemy zwyczaje populacji. W konsekwencji tego możemy ją lepiej chronić, gdyż jest to gatunek o specjalnych wymogach siedliskowych. Ponadto badamy  tempo wzrostu regionalnej populacji, a uzyskiwane przez nas wyniki regularnie publikujemy. Obecnie, przy zastosowaniu specjalnych obrączek szyjnych, prowadzimy badania mające na celu ustalenie, gdzie gniazdują łabędzie krzykliwe obrączkowane tu jako pisklęta. Równolegle do tych działań popularyzujemy wiedzę o tym nowym przedstawicielu krajowej awifauny wśród zarządców zbiorników, na których on występuje, w trakcie publicznych wystąpień, a także w mediach i Internecie. Przekazanie przez Państwa 1% podatku pozwoli naszemu Stowarzyszeniu kontynuować rozpoczęte działania, wnosząc cenny wkład w rozwój wiedzy i edukacji o tym rzadkim łabędziu, a także przyczynić się do lepszej ochrony zajmowanych przez niego siedlisk.