• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Uwagi Stowarzyszenia MOST do projektu ustawy o parkach narodowych


2022-02-21

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi konsultacje społeczne projektu ustawy o parkach narodowych. 23 lutego 2022 roku upływa termin zgłaszania uwag do ministerstwa. 

Projekt ustawy jest pełna wad, niespójności, niezgodności z obowiązującym prawem, a przede wszystkim brak w niej najważniejszej rzeczy: nie ma ułatwień w powoływaniu nowych parków narodowych. Druga poważna wada: ministerstwo nauczone przypadkiem naszej walki o zachowanie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego zmienia słynny już zapis mówiący, że park narodowy można zmniejszyć wyłącznie w przypadku jego „bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych”. Spójnik „i” został w tym zdaniu zastąpiony spójnikiem „lub” co w istotny sposób może ułatwiać zmniejszanie powierzchni parków narodowych. Zmarginalizowana została rola Rady Naukowej parku. Zgodnie z konsultowanym dokumentem Członkowie Rad będą całkowicie zależni od ministra.

Ogólnej jak najgorszej oceny tego chaotycznego i niebezpiecznego dokumentu nie poprawia kilka korzystnych, ale nie fundamentalnie ważnych zmian w stosunku do obowiązującego dotąd prawa.

Poniżej zamieszczamy tekst naszych uwag.

Konsultacje ustawy o parkach narodowych MOST