• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

X Zimowy Spis Nietoperzy w województwie świętokrzyskim


2023-01-30
Już od 10 lat prowadzimy w województwie świętokrzyskim zimowy spis nietoperzy.
W ramach tej akcji kontrolujemy zimowiska nietoperzy, które są skutkiem rozmaitych, ludzkich aktywności. To tak zwane obiekty pochodzenia antropogenicznego. Są wśród nich przede wszystkim stare, przydomowe, kamienne i drewniane piwnice. Kontrolujemy też przepusty drogowe i kolejowe, podziemia zamków, kościołów, obiektów związanych z działalnością przemysłową dawną i współczesną.
Dotąd skontrolowaliśmy kilkaset piwnic między innymi w Masłowie, Dąbrowie, Kielcach, Ujeździe, Mroczkach, Odrowążku, Obicach.
Kontrolowaliśmy także piwnice we wsiach znajdujących się w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ale też słynne „katakumby” na Łyścu czy jak chcą inni zbiorniki wody pitnej.
Byliśmy dwukrotnie w Pierzchnicy gdzie znajduje się słynna „wioska” kilkudziesięciu piwnic. Kontrolujemy od 10 lat zimowisko w Samsonowie. kontrolujemy też kamieniołomy i wiele innych obiektów. Od 2019 roku kontrolujemy zimowisko w Krzemionkach.
Dotąd opublikowaliśmy dwie prace poświęcone naszym badaniom oraz złożyliśmy dwa wnioski o powołanie obszarów chronionych. Jesteśmy w toku negocjacji z Lasami Państwowymi i mamy nadzieję, że dwa z odkrytych przez nas śródleśnych zimowisk niebawem zostaną objęte ochroną.
Wyniki naszych prac prezentowaliśmy na konferencjach naukowych. Realizowaliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz wykłady dla dorosłych.
Każdego roku sprawdzamy obiekty, które wcześniej nie były badane.
Plan jest taki, żeby na koniec 2023 roku ukazała się zbiorcza praca podsumowująca efekty naszych trwających 10 lat badań.
Chcemy też dalej czynić starania o objęcie ochroną najważniejszych świętokrzyskich zimowisk nietoperzy.
W ciągu 10 lat najliczniej zimującym gatunkiem nietoperza w świętokrzyskim był mopek zachodni, następnie gacek brunatny, kolejne to: nocek rudy i nocek Natterera, nocek duży, gacek szary, nocek Brandta/wąsatek/Alkatoe, mroczek późny i najrzadziej stwierdzane nocek Bechsteina i mroczek pozłocisty.
Jeśli znacie jakieś zimowiska nietoperzy, informujcie nas o tym. To nie muszą być setki zwierząt. Każdy obiekt choćby z jednym nietoperzem jest dla nas ważny i cenny.
Wszystkie gatunki nietoperzy w Polsce objęte są ochroną prawną i wszystkie wymagają zabiegów ochrony czynnej. Zbierane przez nas dane mają służyć ochronie tych delikatnych i interesujących zwierząt.