• tel. 518605698,
 • e-mail: biuro@mostedu.pl

Wspomnienie o Andrzeju Melke 1964-2021


2021-11-01

28 października 2021 roku zmarł nagle Andrzej Melke,  polski entomolog, członek naszego Stowarzyszenia.

Andrzej był ważną częścią naszego zespołu badawczego przede wszystkim w dwóch naszych projektach: Parasol dla Natury (prace nad powoływaniem nowych obszarów chronionych w województwie świętokrzyskim) i badania na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym. W ramach tych prac odkrył kilkadziesiąt nowych gatunków chrząszczy dla województwa świętokrzyskiego. Prowadził też inwentaryzacje entomologiczne w obszarze Natura 2000 Ostoja Wierzejska.

Na XLVIII Zjezdzie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Szklanej Hucie (2010), uchwałą Zarządu Głównego został nagrodzony złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Specjalizował się w chrząszczach w szczególności  z rodziny kusakowatych. Ma na koncie wiele gatunków nowych dla fauny Polski.

Wspierał nas swoim wielkim doświadczeniem nie tylko jako przyrodnik, ale zwyczajnie, jako człowiek i kolega.

Był niezwykle wrażliwy na przyrodę, mocno związany z Bieszczadami, Beskidem Niskim. Wielokrotnie z nostalgią wspominał okolice Radocyny. Prowadził też badania w projektowanym Turnickim Parku Narodowym.
Z Andrzejem jako niezależnym ekspertem współpracowało wiele instytucji i organizacji.
Żonie i dzieciom, współpracownikom, przyjaciołom składamy wyrazy  współczucia pozostając w najgłębszym żalu wraz z nimi.
Żegnaj Andrzej.

wykaz publikacji:

 

 • Kubisz , Melke A., 1993: Rzadkie i nowe dla fauny Polski kusakowate  (Coleoptera,  Staphylinidae). Część I: Piestinae, Phloeobiinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Paederinae, Xantholininae. Wiad. Entomol .12, (4): 235 – 242.
 • Kubisz , Melke A., 1994: Rzadkie i nowe dla fauny Polski Staphylinidae  (Coleoptera).  Część  II: Staphylininae. Wiad.Entomol. 13, (1): 33 – 40.
 • Melke ,  Gutowski  J.M., 1995: Zmiany fauny kusakowatych (Coleoptera:  Staphylinidae)  środowiska leśnego jako element monitoringu ekologicznego w północno-wschodniej Polsce. Prace IBL, seria A, 793, Warszawa: 87 – 105.
 • Kubisz , Melke A., 1995: Der Erkenntnisszustand uber die Kurzfluglerfauna  (Coleoptera – Staphylinidae) von Bellinchen an  der  Oder  (Nord-West  Polen). Acta Entomol. Silesiana, 3 (1-2): 16 – 26.
 • Melke , 1996: Nowe dla fauny Polski gatunki kusakowatych (ColeopteraStaphylinidae). Wiad. Entomol. 15, (2): 81 – 84.
 • Melke ,  Szafraniec  S.,  1996:  Materiały  do poznania kusakowatych  (Coleoptera,  Staphylinidae) Babiej Góry. Wiad. Entomol., 15, (3): 189 – 190.
 • Melke ,  Szafraniec  S.,  1998:  Materiały  do poznania kusakowatych  (Coleoptera:  Staphylinidae)  Babiej  Góry. II. Wiad. Entomol., 17, (2): 75 – 83.
 • Melke , Staniec B., 1998: Nowe stanowiska dwóch rzadkich gatunków  z  rodzaju  Bledius  Samouelle,  1819  (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce. Wiad. Entomol. 17 (2): 121.
 • Melke ,  Szafraniec S., Szołtys H., 1998: Saproksyliczne kusakowate  (Coleoptera,  Staphylinidae)  rezerwatów przyrody województwa katowickiego. Natura Silesiae Superioris, 2: 73 – 79.
 • Melke A., 1999: Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Omalium Gravenhorst  (Coleoptera:  Staphylinidae) w Polsce. Wiad. Entomol. 18  (1): 5 – 7.
 • Melke A., Maciejewski K.H., 1999: Badania nad chrząszczami (Coleoptera) Puszczy Część   V.   Kusakowate (Staphylinidae). Wiad. Entomol. 18 (3): 143 – 151.
 • Szafraniec , Szołtys  H., Melke A., 1999: Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w wybranych projektowanych   rezerwatach   przyrody   byłego  województwa katowickiego. Natura Silesiae Superioris, 3: 77 – 86.
 • Melke A., Staniec B., 1999 (2000): Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) wschodniej Polski. Wiad. Entomol., 18 (4): 199 – 206.
 • Konwerski Sz., Melke A., 2000:  Staphylinidae  Obszaru Chronionego  Krajobrazu  rynny Jeziora Lusowskiego. Materiały Konferencyjne,  Pierwsze Sympozjum Staphylinidae, Rogów 10-12 XI 1999: 45 – 46.
 • Derunkov A. V., Melke A., 2001: Staphylinidae – kusakowate bez Micropeplinae  i  Pselaphinae. 133 – 147. [W]: Katalog  fauny Puszczy Białowieskiej (red.  M. Gutowski   &   Bogdan  Jaroszewicz).  Instytut  Badawczy Leśnictwa. Warszawa.
 • Melke A., Grzywocz J., 2002: Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) odłowione w rezerwacie kserotermicznym „Gipsowa Góra” na Górnym Śląsku. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 6: 49 – 56.
 • Ruta R., Melke A., 2002: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Kuźnik” koło Piły. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 6: 57 – 101.
 • Melke A., Szafraniec S., 2002 (2003): Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) Beskidu Zachodniego. Wiad. Entomol. 20 (4): 202 – 211.
 • Szafraniec S., Melke A., Chromik Z., 2003: Materiały do poznania chrząszczy saproksylicznych wybranych rezerwatów przyrody Żywieckiego Parku Krajobrazowego. 24 – 33. [W:] Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidzie i sposoby ich ochrony. Będzin. Konferencja Żywiec, 2002.
 • Soszyńska-Maj A., Melke A., 2004: Zimowa aktywność kusakowatych (Staphylinidae) w rezerwatach Wzniesień Łódzkich. Entomol., 23, suplement 2: 193 – 194.
 • Melke A., Grzywocz J., 2003 (2004): Carpophilus pilosellus Motschulsky, 1858 (Coleoptera, Nitidulidae) – nowy chrząszcz w polskiej entomofaunie synantropijnej oraz interesujące dane o innych gatunkach tego środowiska. Acta Entomol. Silesiana, 11, 1-2: 102-105.
 • Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Buczyński P., Melke A., 2008: Stan wiedzy o występowaniu gatunków i ich wymaganiach siedliskowych [W:] Powszechna inwentaryzacja wybranych gatunków owadów na terenie RDLP Białystok. Maszynopis.
 • Jaskóła R., Przewoźny M., Melke A., 2009: Chrząszcze (Coleoptera): 27-59. W: Owady Insecta Spalskiego Parku Krajobrazowego (pod redakcją R. Jaskóły i G. Tończyka). Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Pionki: 119 ss.
 • Konwerski S., Melke A., Miłkowski M., Ruta R., Sienkiewicz P., 2010: Nowe stanowiska Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae) oraz uwagi o jego ochronie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (2): 111–115.
 • Jaskóła R., Przewoźny M., Melke A., Soszyńska-Maj A., 2010: Chrząszcze (Coleoptera) [W:] Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (red. R. Jaskuła & G. Tończyk). Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Łódź: 1-200.
 • Jałoszyński P., Melke A., Buchholz L., 2011: Dwa gatunki Clambidae (Coleoptera) nowe dla Polski. Wiad. Entomol. 30 (1): 30-36.
 • Pacuk B., Melke A., Kozłowski M.W., 2011: Nowe stanowiska Emus hirtus (Linnaeus, 1756) (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce. entomol. 30 (1): 58-60.
 • Jałoszyński P., Wanat M., Melke A., 2011: Faunistic review of Micropeplinae in Poland (Coleoptera: Staphylinidae). Polskie Pismo Entomol. 80: 397-409.
 • Ruta R., Melke A., 2011: Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Kuźnik” koło Piły. Wiad. entomol. 30 (2): 84-98.
 • Ruta R., Melke A., Przewoźny M. 2011: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Czarci Staw” koło Złotowa. Przegląd Przyrodniczy 22 (2): 12-31.
 • Buchholz L., Komosiński K., Melke A., Michalski R., Szymczuk R., Koba Ł., Sienkiewicz P. 2011: Nowe dane o występowaniu Rhysodes sulcatus (Fabr.) (Coleoptera: Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Bircza w południowo – wschodniej Polsce. Wiad. entomol. 30 (3): 179-192.
 • Konieczna K., Melke A., Olbrycht T. 2012: Bioróżnorodność drapieżnych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col., Staphylinidae) zasiedlających pola uprawne i zadrzewienia śródpolne. Progress in Plant Prot. 52(2): 340-346.
 • Buchholz L., Olbrycht T., Melke A. 2012: Występowanie Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera: Boridae) w południowo-wschodniej Polsce. Wiad. entomol. 31(3): 207-209.
 • Marczak D., Danyłow A., Pepłowska-Marczak D., Melke A., Pacuk B., Masiarz J. 2012: Nowe stanowiska rzadkich, interesujących i chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): 109-119.
 • Ruta R., Konwerski Sz., Miłkowski M., Gawroński R., Komosiński K., Melke A., Marczak D. 2012: Nowe stanowiska Mycetophagidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. Wiad. entomol. 31 (4): 274-287.
 • Konieczna K., Melke A., Olbrycht T. 2013: Nieużytkowana plantacja wierzby wiciowej (Salix viminalis) jako rezerwuar epigeicznych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col., Staphylinidae). Progress in Plant Prot. 53(2): 319-326.
 • Jałoszyński P., Melke A., Twardowski J. 2013: First record of Bibloplectus strouhali Beier, 1928 in Poland (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). entomol. 32(1): 20-24.
 • Buchholz L., Kuberski Ł., Michalski R., Melke A., Olbrycht T. 2013: Występowanie chrząszczy (Coleoptera) z załącznika II dyrektywy siedliskowej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i w jego okolicach. Roczniki Bieszczadzkie. 21: 297-317.
 • Melke A., Szafraniec S. 2013: Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) nowe dla Babiej Góry. Parki nar. Rez. Przyr. 32(3): 83-89.
 • Marczak D., A. Melke, Masiarz J. 2013: Calodera cochlearis Assing, 1996 (Coleoptera: Staphylinidae) – gatunek nowy dla fauny Polski oraz inne gatunki rzadkich kusakowatych nowe dla Niziny Mazowieckiej. Wiad. Entomol. 32(3): 165-178.
 • Plewa R., Melke A. 2013: Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae). Wiad. Entomol. 32(3): 228-230.
 • Olbrycht T., Melke A., Michalski R., Kuberski Ł. 2014: Występowanie zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Cucujidae) w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Roczniki Bieszczadzkie 22: 311-320.
 • Pacuk B., Kadej M., Szołtys H., Bidas M., Konwerski Sz., Komosiński K., Klejdysz T., Lasoń A., Marczak D., Lasecki R., Minkinia Ł., Melke A., Greń Cz. 2014: Nowe dane o rozmieszczeniu Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Część 1: Dermestinae i Trinodinae. Wiad. entomol. 33(2): 97-116.
 • Dembek W., Melke A., Michalski R., Przewoźny M. 2014: Potrzeba utworzenia Parku Narodowego Pogórza Karpackiego: 101-114. [W:] Ochrona przyrody w Polsce wobec wspólczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Mirek Z & Nikel A (red.). Komitet Ochrony Przyrody PAN. Kraków: 1-301.
 • Mazur M.A., Olbrycht T., Melke A.2015: Rozmieszczenie Acallocrates collonellii (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(2): 149-152.
 • Olbrycht T., Melke A., Kuberski Ł. 2015: Występowanie Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) i Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera) w Obszarach Natura 2000 „Bieszczady” (część wschodnia) i „Moczary”. Roczniki Bieszczadzkie 23: 189-197.
 • Olbrycht T., Gil R., Kadej M., Tarnawski D., Larsson M.C., Melke A. 2016: Rozsiedlenie tęgosza rdzawego Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Elateridae) na Podkarpaciu i jego pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 24: 187-197.
 • Hebda G., Wolski A., Melke A. 2016: New record of Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland. Heteroptera Poloniae–Acta Faunistica (10): 33-35.
 • Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafranies S., Rutkowski T. 2016: Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana (24): 1-10.
 • Szołtys H., Melke A. 2017: Nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy z rodziny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae). Acta entomologica silesiana (25): 1-3.
 • Gil R. & Melke A. 2017: Owady z rzędu Coleoptera na terenie projektowanego Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego: 168-192 [W:] Walendziak J. (red.) Park Krajobrazowy „Beskidu Niskiego” – dokumentacja projektowa. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Przemyśl: 1-266.
 • Gierlasiński G., Żurawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Heteroptera Poloniae–Acta Faunistica (12): 13-28.
 • Jałoszyński P., Melke A., Wiśniewski K. 2018: Euaesthetus superlatus Peyerimhoff , 1937 (Coleoptera: Staphylinidae), kusak nowy dla Polski. Acta entomologica silesiae (26): 1-4.
 • Żurawlew P. & Melke A. 2018: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko – Kujawska). Przegląd Przyrodniczy (29): 80-93.
 • Buchholz L. & Melke A. 2018: 4.6 Owady – chrząszcze – Coleoptera: 314-377 [W:] Boćkowski M.D. (red.).Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 1-400.
 • Chachuła P., Melke A., Ruta R., Szołtys H. 2019: Beetles (Coleoptera) collected from polyporoid fungi in the Pieniny National Park [in english]. Wiad. Entomol. 38 (1): 5-46.
 • Celebias P., Melke A., Gwiazdowicz D.J., Przewoźny M., Komosiński K., Baraniak E., Winnicka K., Melosik I. and J. Ziomek 2019: Species composition, diversity, and the abundance of arthropods inhabiting burrows of the common hamster (Cricetus cricetus). Bulletin of Entomological Research, Cambridge University Press: 1-13.
 • Miłkowski M., Tatur-Dytkowski J., Gutowski J.M., Ruta R., Grzywocz J., Konwerski Sz., Królik R., Kubisz D., Lasoń A., Melke A., Olbrycht T., Szołtys H., Wanat M. 2019. Trogossitidae, Lophocateridae, Peltidae and Thymalidae (Coleoptera: Cleroidea) of Poland: distribution, biology and conservation. Polish Journal of Entomology 88(3): 215-274.
 • Chachuła P., Melke A., Ruta R. & Szołtys H. (2021) Myxomycete-Coleoptera associations in the Polish Carpathians, Journal of Natural History, 55:27-28, 1749-1768,
 • Szafraniec S., Kubisz D., Melke A. 2021 Przegląd chrząszczy (Coleoptera) Masywu Babiej Góry. In Fauna masywu Babiej Góry. Bezkręgowce. Red. Waldemar Celary, Bronisław W. Wołoszyn. Wyd. Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, Instytut Systematyki i ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.
 • Sapieja M., Melke A., 2021 Carpelimus erichsoni (Sharp, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), nowy kusak dla fauny Polski. Wiadomości Entomologiczne. Vol. 40(3), 1-3.

 

 

Uczestnictwo w projektach oraz programach naukowych i badawczych

(wybór|)

 

 1. Monitoring ekologiczny Białowieskiego Parku Narodowego. Chrząszcze (Coleoptera) – Staphylinidae s.l. (od 1993 do 2018).
 2. Specjalista – entomolog w projekcie: „Udział owadów (Insecta) w rozkładzie zwłok w zależności od modelu zwłok wykorzystywanego w badaniach z dziedziny entomologii sądowej” realizowanego na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Uniwersytetu Poznańskiego. Od 2007.
 3. Oznaczenie do taksonów materiału faunistycznego odłowionego w 2006 roku za pomocą pułapek różnych typów w temacie współfinansowanym przez Komitet Badań Naukowych: „Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną”, na zlecenie Wydziału Leśnego SGGW – 2007.
 4. Uczestnictwo w  uzupełnianiu bazy danych KSIB ( Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności) oraz ogólnoświatowej GBIF (Global Biodiversity Information Facility) (od 2009).
 5. Ekspertyza taksonomiczna wybranych gatunków kusakowatych (Staphylinidae) odłowionych w uprawie rzepaku ozimego w pułapki glebowe, na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 2009.
 6. Koordynator prac nad rodziną Staphylinidae w projekcie Coleoptera Poloniae oraz Mapy Bioróżnorodności  tworzonym  przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie (od 2010).
 7. analiza taksonomiczna kilkuset sztuk chrząszczy z rodzaju oprzędzik (Sitona sp.) oraz innych ryjkowcowatych (Curculionidae) zebranych z upraw doświadczalnych łubinu wąskolistnego na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 2010.
 8. Udział w projekcie: Zgrupowania chrząszczy saproksylicznych różnych typów siedlisk leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym – badania finansowane przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz przez fundusz leśny PGL LP. Od 2010.
 9. Główny wykonawca zadania w zakresie oznaczania, sortowania rodzin chrząszczy z różnych pułapek kornikowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w latach 2009 – 2014.
 10. Główny wykonawca  zadania w zakresie oznaczania oraz sortowania rodzin chrząszczy z wybranych losowo powierzchni kołowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Coleoptera (bez Carabidae i Elateridae). 2010 – 2014.
 11. Oznaczenie do gatunku oprzędzików (Sitona sp.) oraz pozostałych ryjkowcowatych (Curculionidae) występujących na łubinie w 2012 roku na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 2012.
 12. Monitoring wybranych, chronionych gatunków chrząszczy na zlecenie dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego (2012).
 13. Inwentaryzacja przyrodnicza chrząszczy z II Dyrektywy Siedliskowej na obszarze Ostoi Przemyskiej i Gór Słonnych (projektowany Turnicki Park Narodowy) na zlecenie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w latach 2010 – 2015.
 14. Opracowanie materiału entomologicznego: I etap – materiał zebrany w 2012 roku, II etap – materiał zebrany w 2013 roku z różnych typów pułapek rozmieszczonych na całym obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w ramach zadania pod nazwą: „Konsultacja merytoryczna oraz sortowanie i oznaczanie materiału biologicznego z pułapek (owady)” współfinansowanego przez PGL LP – 2012 – 2013.
 15. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Słonne PLH180013 w województwie podkarpackim – ekspert entomolog. 2012 – 2013.
 16. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska PLH180012 w województwie podkarpackim – ekspert entomolog. 2012 – 2013.
 17. Udział w monitoringu pachnicy dębowej (Osmoderma sp.) .): Park – arboretum w Gołuchowie (OKL) oraz w rez. „Kalwaria Pacławska” na zlecenie IOP Kraków – 2013.
 18. Wstępna inwentaryzacja chrząszczy saproksylicznych z uwzglednieniem gatunków z II Dyrektywy Siedliskowej UE na terenie Nadleśnictw Lutowiska i Stuposiany dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. 2013 – 2014.
 19. Opracowanie i realizacja monitoringu pogrzybnicy Mannerheima (Oxyporus mannerheimi) w Puszczy Bialowieskiej i Puszczy Starachowickiej (Iłżańskiej) na zlecenie IOP Kraków. 2013.
 20. Inwentaryzacja oraz wskazówki do ochrony chrząszczy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego oraz gatunków chrząszczy z zał. II Dyrektywy Siedliskowej w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej – ekspert entomolog 2013/2017.
 21. Plan Ochrony Magurskiego Parku Narodowego na okres od 1.01.2016 do 31.12.2035. oraz Operat Ochrony Fauny (Chrząszcze – Coleoptera) obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska – wykonawca.
 22. Analiza materiału entomologicznego z kilku, tzw. „kornikowych” powierzchni badawczych zlokalizowanych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, na zlecenie IBL-Sękocin 2014.
 23. Monitoring pogrzybnicy Mannerheima (Oxyporus mannerheimi) w Puszczy Bialowieskiej i Puszczy Starachowickiej (Iłżańskiej) na zlecenie IOP Kraków  – wykonawca. 2014.
 24. „Oznaczenie do gatunku chrząszczy z rodziny kusakowatych występujących w doświadczeniu ‘bioróżnorodność’ zlokalizowanym w agrocenozach Zakładu Doświadczalnego Pągów w 2014 roku”. Na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 2014.
 25. inwentaryzacja zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Coleoptera) na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Wierzejska PLH260035, zgodnie z umową nr 110/GDOŚ/2014.
 26. utworzenie programu ochrony przyrody (owady) parku – arboretum w Gołuchowie koło Kalisza na zlecenie BULiGL realizowanego przez NFOŚ – 2015.
 27. inwentaryzacja chrząszczy saproksylicznych z uwzglednieniem gatunków z II Dyrektywy Siedliskowej UE na terenie Nadleśnictw Cisna, Komańcza i Baligród dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, 2015.
 28. inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S6 na obwodnicy Słupska w ramach zadania pn. „Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Lębork” na zlecenie NFOŚ.
 29. opracowanie taksonomiczne chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae) w tym oprzędzików (Sitona sp.) zebranych w pułapki Barbera w uprawach łubinu. Na zlecenie Uniwerytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 2015.
 30. inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Wodzisławia w ramach zadania pn. „Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” na zlecenie NFOŚ.
 31. Monitoring kozioroga dębosza Cerambyx cerdo na 5 stanowiskach, w tym 4 na obszarze Natura 2000, dla IOP Kraków, 2015.
 32. Oznaczenie i określenie liczebności chrząszczy (Coleoptera) zebranych w 2015 roku w trakcie monitoringu entomofauny w SLU – Polska i SLU – Ukraina. Grant NCN 2013/11/B/NZ9/00793. Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015/2016.
 33. Monitoring zagłębka bruzdkowanego Rhysodes sulcatus na 3 stanowiskach na obszarze Natura 2000 dla IOP Kraków, 2016.
 34. Analiza występowania owadów saproksylicznych w kolejnych wydzieleniach na obszarze nadleśnictwa Bircza, Brzozów i Dynów w wybranych drzewostanach ponad stuletnich, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wskaźnikowych dla lasów naturalnych. Dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, 2016.
 35. Monitoring chrząszczy z II i IV Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków chronionych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Na zlecenie Pienińskiego PN, 2016.
 36. Monitoring kozioroga dębosza Cerambyx cerdo na 5 stanowiskach (powtórzenie), w tym 4 na obszarze Natura 2000 dla IOP Kraków, 2016.
 37. Oznaczenie do gatunku chrząszczy z rodziny Staphylinidae z materiału zebranego w pułapki Barbera w ramach tematu pt.: Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych. Dla Głównego Zarządu LP (IBL Sękocin – pośrednik), 2016.
 38. Oznaczenie chrząszczy z rodziny Staphylinidae odłowionych w ramach rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Jarmusza „Rozkład zwłok i sukcesja owadów (Diptera, Coleoptera) na powieszonych zwłokach świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w środowisku leśnym Wielkopolski” na zlecenie Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu – 2016.
 39. Analiza taksonomiczna chrząszczy z rodziny kusakowatych – Staphylinidae w ramach tematu: Porównanie chrząszczy saproksylicznych występujących w borach i olsach. Dla Kampinoskiego Parku Narodowego, 2016.
 40. Oznaczenie i opracowanie wybranych rodzin chrząszczy w ramach projektu pt.: Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim, współfinansowanym w ramach szwajcarskiego programu współpracy z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego Siedlce, 2016.
 41. Opracowanie i oznaczenie chrząszczy z rodziny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) zebranych na powierzchniach popożarowych w Puszczy Białowieskiej. Dla IBL Białowieża, Zakład Lasów Naturalnych, 2009 – 2018.
 42. Opieka merytoryczna dla inicjatywy: „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających w gminie Żurawica”. Na zlecenie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze finansowane przez NFOŚiGW w ramach: „Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej”, 2016/2017.
 43. Opracowanie i oznaczenie chrząszczy z rodziny Staphylinidae z materiału zebranego w ramach tematu pt.: Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych 8 nadleśnictwach Rejonowej Dyrekcji LP Krosno oraz w Roztoczańskim i Magurskim PN na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych. Dla Zarządu Głównego LP (IBL – Kraków, Zakład Lasów Górskich), 2017.
 44. Prace kameralne – analiza taksonomiczna projektu: Umowy nr DEn/373-266/2017 z dnia 06.10.2017 r. dofinansowanej ze środków Funduszu Leśnego – umowa nr. EZ.0290.1.11.2017 z dnia 22.08.2017 r., działanie nr 1 „Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów  Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych – etap IV – Łęgi” – 2017.
 45. Opieka merytoryczna dla inicjatywy: „Ochrona dzikich zapylaczy oraz pożytecznych owadów w gminie Tyrawa Wołoska”. Na zlecenie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze finansowane przez NFOŚiGW w ramach: „Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej”., 2017.
 46. Raport z waloryzacji bezkręgowców wzdłuż drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń w oparciu o wykonane badania własne na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku – Bydgoszcz – Toruń. Dla NFOŚ, 2017.
 47. Analiza występowania owadów saproksylicznych na terenie Nadleśnictw Dukla oraz Krasiczyn w wybranych drzewostanach ponad stuletnich ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich na zlecenie FDP – 2017.
 48. Inwentaryzacja przyrodnicza owadów środkowego biegu Odry (Głogów – Kostrzyn), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z II i IV Dyrektywy Siedliskowej UE oraz owadów chronionych, na zlecenie Sweco Consulting – 2017.
 49. Inwentaryzacja uzupełniająca stan poznania owadów, a w szczególności rzędu Coleoptera w celu opracowania części rozdziału „Entomofauna” do dokumentacji dla Parku Krajobrazowego „Beskidu Niskiego” składającego się z 7 rozdziałów – 2017.
 50. Identyfikacja chrząszczy z rodziny kusakowatych (Staphylinidae) odłowionych do fioletowych pułapek lejkowych na terenie Puszczy Białowieskiej w 2017 r. w ramach tematu: „Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych  i kulturowych” – 2017.
 51. Kompleksowa realizacja (prace terenowe i kuluarowe) tematu badawczego pt. „Chrząszcze (Coleoptera) zasiedlające owocniki grzybów (Macromycetes) na terenie Pienińskiego Parku Narodowego”
 52. Monitoring biegacza urozmaiconego – Carabus variolosus na 3 stanowiskach na obszarze Natura 2000. Na zlecenie Instytutu Ochrony Przyrody – Kraków. 2017.
 53. Monitoring biegacza Zawadzkiego – Carabus zawadzkii na 2 stanowiskach na obszarze Natura 2000. Na zlecenie Instytutu Ochrony Przyrody – Kraków. 2017.
 54. Opracowanie i oznaczenie chrząszczy z rodziny Staphylinidae z materiału zebranego w ramach tematu pt.: Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych 8 nadleśnictwach Rejonowej Dyrekcji LP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych. Dla Zarządu Głównego LP (IBL – Kraków, Zakład Lasów Górskich), 2018.
 55. Opracowanie i oznaczenie chrząszczy z wybranych rodzin w ramach działania „Ocena stopnia naturalności ekosystemow leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców: chrząszcze (Coleoptera) dofinansowanego ze środków funduszu Leśnego PGL LP w 2018 (umowa nr EZ0290.1.30.2018).
 56. Inwentaryzacja pachnicy dębowej (Osmoderma sp.) na terenie nadleśnictwa Bircza w PK Pogórza Przemyskiego, na zlecenie Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego – 2018.
 57. Analiza taksonomiczna ok. 3000 okazów chrząszczy z rodziny Staphylinidae zebranych w Kampinoskim Parku Narodowym zebranych w pułapki barierowe w ramach działań dofinansowanych przez PGL LP w 2018.
 58. Identyfikacja chrząszczy z rodziny kusakowatych (Staphylinidae) odłowionych do fioletowych pułapek lejkowych na terenie Puszczy Białowieskiej w 2018 r. w ramach tematu: „Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych  i kulturowych – kontynuacja” – 2018.
 59. Kompleksowe działanie (prace terenowe i kuluarowe) w ramach realizacji programu badawczego pt. „Chrząszcze (Coleoptera) zasiedlające owocnki grzybów (Macromycetes) na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego” dofinansowanego ze środków funduszu leśnego PGL LP w 2018.
 60. Inwentaryzacja przyrodnicza owadów ze szczególnym uwzględnieniem chrząszczy na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 2019.

Fot. Ł. Misiuna