• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Wniosek do Najwyższej Izby Kontroli


2021-01-04
W dniu 04.12.2020 adwokat Andrzej Gąsiorowski pełnomocnik Stowarzyszenie MOST
w sprawie planów zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego złożył
w Najwyższej Izbie Kontroli, wniosek o przeprowadzenie dochodzenia co do zgodności z prawem działań dyrekcji ŚPN i Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki w tej sprawie.
Od kwietnia 2019 roku kolejni ministrowie środowiska podejmują próby usunięcia
z granic ŚPN unikalnego przyrodniczo i kulturowo fragmentu Łyśca wraz z częścią zabytkowego klasztoru. Teren ten należy do najważniejszych zabytków historii i kultury Polsce.
Pierwotnie ministerstwo próbowało uzasadnić swój plan rzekomą utratą wartości przyrodniczych Łyśca na aż ponad 5 ha na Łyścu. Obecnie plan zakłada usunięcie 1,3 ha na Łyścu, przy czym nigdy nie dowiedzieliśmy się, co spowodowało, że nagle pozostały fragment odzyskał swoje wartości.
Obecnie ministerstwo przekonuje nas, że wcale nie zmniejsza powierzchni ŚPN tylko… powiększa o około 62 ha izolowanej enklawy leśnej o przeciętnych wartościach przyrodniczych pod Grzegorzowicami. W ten sposób ministerstwo chce obejść polskie prawo, które mówi, że aby zmniejszyć obszar parku narodowego należy wykazać jego utratę wartości przyrodniczych i kulturowych. Ponadto dyrekcja ŚPN nie kontroluje działań zakonników na Łyścu, co potwierdzono w piśmie skierowanym do naszego stowarzyszenia. Dyrektor nie jest informowany o imprezach masowych na Łyścu dewastujących przyrodę Parku, zakonnicy wprowadzają tam obce gatunki inwazyjne, niszczone są siedliska chronione na mocy Dyrektywy Siedliskowej i prawa polskiego.
W linku relacja video:
Chcemy aby Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeanalizowała procedury związane z zarządzeniem ŚPN oraz aby wyjaśniła związki polityków z zakonnikami i tak ogromną, niszczącą polskie prawo presję na ten unikalny fragment narodowego dziedzictwa przyrody i kultury. Chcemy także, aby zostały przeanalizowane prowadzone z naruszeniem prawa konsultacje społeczne dotyczące tej sprawy.

Nie godzimy się na jawnie bezprawne, nieuzasadnione naukowo działania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska i dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Dokumenty składała z nami także polityczka Lewicy Pani Urszula Kuczyńska.
Działania podjęto w ramach „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” dofinansowanego przez program Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy.