• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Trwają konsultacje społeczne dotyczące planów zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego


2021-08-13

Do 15 sierpnia można zgłaszać swoje uwagi do rządowego projektu rozporządzenia w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Może wziąć w nich udział każdy obywatel Polski.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 15 lipca 2021 roku ogłosiło kolejne konsultacje projektu rozporządzenia, na mocy którego z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma zostać usunięta wyjątkowa enklawa 1,35 ha na Łyścu.

Ministerstwo bezpodstawnie forsuje tezę, jakoby teren ten bezpowrotnie utracił swoje wartości przyrodnicze i kulturowe. Nie mając żadnych przesłanek, Ministerstwo uznało, że nie dochodzi do zmniejszenia powierzchni Parku, zatem nie stosuje się tu artykuł 10 ustawy o ochronie przyrody. Rząd kolejny raz manipuluje i dezinformuje Polaków.

Nie wyrażamy na to zgody. Badania przyrodnicze, które zorganizowało i wykonało nasze Stowarzyszenie wykazały ponadprzeciętne wartości przyrodnicze i kulturowe tego obszaru. Nie istnieją podstawy prawne i merytoryczne aby 1,3 ha na Łyścu wyłączyć ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Negatywną ocenę planów Ministerstwa przedstawiła Polska Akademia Nauk oraz Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Link do konsultacji społecznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349102/katalog/12802950?fbclid=IwAR15iuhLHeiJe5vwc4BqkfAc7ijwGs3lCBS-uT7plRiqC8nOblheED11HlE#12802950

Poznaj tę historię, możemy to wspólnie zatrzymać.

Szczytem Chciwości jest planowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycięcie z granic Świętokrzyski Park Narodowy 13500.00m² (1,35h) na szczycie Łyśca.
-Zdjęcie ochrony parkowej jest korzystne dla Oblatów z Klasztoru na Łyścu, którzy wcześniej wielokrotnie podejmowali szkodliwe dla przyrody ingerencje w obrębie szczytu.
-Dzieje się to pod pretekstem rzekomej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych. Tymczasem ekspertyza naukowa zrealizowana przez nasze Stowarzyszenie, udowadnia że ten obszar jest swoistą enklawą dla unikalnych gatunków owadów i roślin.
-Dziś Łysiec, jutro Giewont. Zniesienie ochrony parkowej na szczycie Łyśca to precedens, który ułatwi zmiany granic kolejnych Parków Narodowych w przyszłości.

To oznacza, że:
Dyrektor ŚPN lekceważy głos naukowców.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska za wszelką cenę forsuje zmianę korzystną dla Zakonu.
Głos obywateli jest ignorowany.
Do czasu. Mamy dowody, że presja ma sens.

Oto co możesz teraz zrobić:
➡️Wejdź na stronę https://petycja.pracownia.org.pl/akcja/lysiec-szczyt-chciwosci

Podpisz apel do ministra, weź udział w konsultacjach społecznych.