• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI NATURA (ŚPN) Happening artystyczno-przyrodniczy Prośba o ułaskawienie polskich parków narodowych i zachowanie 1,35 ha w Świętokrzyskim Parku Narodowym


2022-01-06

KRYZYS

Od kwietnia 2019 roku trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obecnie projekt naruszający polskie prawo rozporządzenia nr RD 162 oczekuje na biurku premiera Mateusza Morawieckiego na jego podpis. Jeśli premier podpisze ten dokument, będzie to jak symboliczne ścięcie głowy polskiego systemu ochrony przyrody. Wszystkie polskie parki narodowe staną przed perspektywą wyłączeń ze swoich granic terenów będących łakomym kąskiem dla różnych grup interesów. Ten kamyk pociągnie lawinę. Najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce utraci gwarancję najwyższej ochrony ze strony Państwa.

Nie wyrażamy na to zgody!

WYDARZENIE

W ciągu ponad dwóch lat wykorzystaliśmy wszystkie dostępne sposoby przeciwstawienia się temu bezprawiu. Teraz chcemy użyć języka sztuki, poezji, filozofii i piękna.

W sobotę 8 stycznia 2022 roku o godzinie 13:00 spod bramy Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Hucie Szklanej ruszy kondukt żałobny. Symboliczna Matka Natura ze związanymi rękami będzie prowadzona przez kondukt na szafot. Symboliczny szafot znajduje się przed Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Łyścu, na terenie przeznaczonym do usunięcia z jego granic. Tu zostanie wygłoszona mowa. Następnie głowa Matki Natury zostanie ścięta.

W działaniach artystycznych weźmie udział około 30 osób: profesjonalne tancerki i muzycy, architektka, pielęgniarka, lekarka, rzeźbiarka, grafik z warszawskiego „Mordoru”,  związani z Kolektywem Sztuka w Ruchu – Wachlarze Bojowe oraz grupa śpiewacza STAYNIA. Tradycja kobiet walczących wachlarzami bojowymi pochodzi ze starożytnych Chin. Specjalnie wyszkolone kobiety używały tam m.in. wachlarzy bojowych, które były misternie wykonane, tak by ukryć w nich ostrza. Wojowniczki musiały opanować techniki sztuki uwodzenia, sztuki tańca oraz do perfekcji sztuki walki, żeby móc jednym niepozornym ruchem pozbawiać wrogów życia.

Happening będzie miał charakter wydarzenia pokojowego, artystycznego i filozoficznego.

 

HISTORIA KRYZYSU W ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM

W czasie pomiędzy kwietniem 2019 a styczniem 2021 przyrodniczki i przyrodnicy, działaczki i działacze społeczni, polityczki i politycy oraz 38 000 Polek i Polaków wyrażało wielokrotnie swój sprzeciw wobec usunięcia bezcennego przyrodniczo i kulturowo fragmentu Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Łyścu z jego granic.

Zgodnie z polskim prawem ochrony przyrody aby usunąć z granic parku narodowego jakiś jego fragment należy wykazać jego „bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych i kulturowych”. Tylko łączne występowanie tych trzech przesłanek (1. Bezpowrotność utraty; 2. Utrata wartości przyrodniczych; 3. Utrata wartości kulturowych) otwiera drzwi do procedury wyłączenia terenu z granic parku narodowego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nigdy nie udowodniło, że zachodzi choćby jedna z tych przesłanek. Natomiast zespół przyrodników związanych ze Stowarzyszeniem MOST wykonał badania i opublikował raport przyrodniczy,
z którego jednoznacznie wynika, że 1,35 ha na Łyścu nie utraciło wartości przyrodniczych i kulturowych. Dokument został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jego wyniki poparła Polska Akademia Nauk, Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wszystkie te głosy zostały zlekceważone przez Ministerstwo i dyrekcję ŚPN.

Dlaczego więc dochodzi do złamania prawa? Motorem procedury wyłączenia fragmentu 1,35 ha na Łyścu ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego są zakonnicy z zakonu Oblatów. Od lat 30. XX wieku starają się oni zagarnąć cały klasztor pobenedyktyński wraz z ziemią. Od 1819 roku jest to własność Skarbu Państwa najpierw Królestwa Polskiego, a teraz Rzeczpospolitej Polskiej. Oblaci od dziesiątek lat wywierają naciski na kolejne polskie rządy, chcąc uzyskać całość unikalnego zespołu klasztornego, który od 1950 roku leży w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a od 1908 roku zabiegano o ochronę tego bezcennego przyrodniczo i kulturowo obiektu.

Obecny rząd, pomimo braku przesłanek prawnych i naukowych, postanowił złamać prawo i przeprowadzić procedurę zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego tylko po to, aby nakarmić zachłanność Oblatów i w ten sposób kupić majątkiem Skarbu Państwa polityczne poparcie Kościoła.

Od 2019 roku kieleckie Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST stawia skutecznie opór tej instytucjonalnej przemocy Państwa i Kościoła, śledząc każdy ruch ministerstwa, Oblatów i dyrekcji ŚPN, biorąc udział we wszystkich przewidzianych prawem procedurach, pisząc artykuły, prowadząc badania naukowe na Łyścu, współorganizując protesty i pisząc apele i listy np. do papieża Franciszka. Sprawą zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Link do wydarzenia na Fb: https://www.facebook.com/events/454079609769890?ref=newsfeed

Miejsce: Huta Szklana – Łysiec, Świętokrzyski Park Narodowy

Czas: 8.01.2022, godzina 13:00 – 14:30

Zasady: wydarzenie zostało zgłoszone w Urzędzie Gminy Nowa Słupia i w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Obowiązuje zakaz używania nagłośnienia, materiałów pirotechnicznych, przemocy. W parku narodowym należy przestrzegać ustawowych zakazów. W czasie happeningu uczestnicy zobowiązują się do zachowania ciszy. Nie ma możliwości wygłaszania przemówień, wnoszenia transparentów, bannerów, okrzyków. Happening nie jest związany z żadnym ruchem politycznym ani religijnym. Każdy uczestnik musi zakupić bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST,

biuro@mostedu.pl, https://mostedu.pl, osoba do kontaktu: Łukasz Misiuna telefon 664 01 55 63