• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Światowy obiekt UNESCO „Krzemionki Opatowskie” zagrożony przez plany górników ze Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych


2020-08-05

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych zamierzają utworzyć wielka kopalnię w bezpośrednim sąsiedztwie unikalnego obiektu jakim jest światowy obiekt UNESCO „Krzemionki Opatowskie”. Budowa kopalni w tym miejscu może spowodować utratę statusu obiektu UNESCO przez ten wyjątkowy obiekt.

Wyjątkowe, cenne, zagrożone

Neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Sudole koło Ostrowca Świętokrzyskiego to szczególny obiekt przede wszystkim ze względu na unikalne znaczenie archeologiczne i kulturowe. Zostało ono docenione w trójnasób: jako rezerwat przyrody, park kulturowy i wreszcie światowy obiekt dziedzictwa UNESCO.

Wartość przyrodnicza jest tu niezwykle istotna, Dlatego utworzono tu rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu.

Kopalnie krzemienia pasiastego są tworem pochodzenia antropogenicznego. Ochroną objęto tu doskonale zachowane kopalnie krzemienia pasiastego pochodzące z młodszej epoki kamienia i początków epoki brązu (IV – II tysiąclecie p.n.e.) oraz przyrodę ożywioną z 39 gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Obiekt położony na obszarze nieistniejącej już wsi Krzemionki (dzisiaj Sudół, Ruda Kościelna i Stoki), w literaturze występuje też pod nazwą „Krzemionki Opatowskie”.

Relacja ze spotkania urzędników, dyrekcji muzeum, górników i mieszkańców:

Relacja ze spotkania w sprawie budowy kopalni w Krzemionkach Opatowskich

Realizacja inwestycji górniczej w tej lokalizacji to ryzyko zniszczenia krajobrazu, zakłócenia stosunków wodnych, negatywnego oddziaływania na świat przyrody oraz zdrowie i mienie mieszkańców. Podziemna część muzeum to ważne lokalnie zimowisko nietoperzy, w tym gatunków chronionych w ramach tzw. Dyrektywy Siedliskowej. Raport z zimowej inwentaryzacji Stowarzyszenie MOST przekazało dyrekcji Muzeum.
Występuje tu także zagrożony gatunek węża gniewosz plamisty.

Neolityczne kopalnie w Krzemionkach Opatowskich są badane od początku XX wieku. Kolejne rządy w Polsce robiły co możliwe, aby zachować to miejsce w stanie nienaruszonym jako unikat w skali Europy.

Stowarzyszenie MOST wykona ekspertyzy mające na celu zdiagnozowanie, jaki wpływ na światowy obiekt UNESCO, rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 może mieć utworzenie kopalni. Pomysł realizacji tej inwestycji jest już w założeniu szkodliwy i niebezpieczny. Dlatego podejmiemy wszelkie działania aby nie doszło do jego realizacji.

Fot. Ł. Misiuna