• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Stanowisko Polskiej Akademii Nauk w sprawie rządowych planów zmniejszenia powierzchni Świętokrzyskiego Parku Narodowego


2021-04-09

Polska Akademia Nauk zajęła stanowisko w sprawie planów zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Od kwietnia 2019 roku trwają prace Rządu polskiego mające na celu wyłączenie z granic ŚPN fragmentu Łyśca z częścią zabudowań klasztornych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz dyrektor ŚPN Jan Reklewski twierdzą, że obszar ten utracił bezpowrotnie swoje wartości przyrodnicze i kulturowe. Tylko w takim przypadku zgodnie z obowiązującym prawem możliwe jest zmniejszenie powierzchni parku narodowego.
Stowarzyszenie MOST wykonało badania przyrodnicze stwierdzające, że fragment ten jest cenny i bogaty przyrodniczo i kulturowo i spełnia warunki konieczne do tego, aby chronić go w ramach parku narodowego.

Metodykę naszych opiniował prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. Zaakceptował je także były minister środowiska Michał Woś. W skład zespołu weszli specjaliści z różnych ośrodków naukowych i organizacji z całego kraju. Skład zespołu także został zaakceptowany przez ministerstwo.

Badaniami objęliśmy działkę zagrożoną wykluczeniem z ŚPN o pow. 1,3 ha z wraz z 50 m buforem.
Na badanym fragmencie potwierdziliśmy występowanie kilkudziesięciu gatunków chronionych, jednego nowego dla Polski, jednego nowego dla województwa. Ponadto 21 nowych dla Gór Świętokrzyskich, kilkanaście wymienionych na czerwonych listach oraz kilka z Dyrektywy Ptasiej. Powtórzę, same fakty.

Warto zaznaczyć, że raport powstawały w atmosferze nieustannego zagrożenia, wielokrotnie próbowano doprowadzić do przerwania badań.
Ten skromny powierzchniowo kawałek to bogaty mikro ekosystem, część całości którą stanowi ŚPN. Ta śródleśna enklawa jest złączona z otaczający lasem niewidzialną siecią zależności i powiązań. Dla dobra całości musi być chroniona.

Stanowisko Polskiej Akademii Nauk w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego: PAN