• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Sprawozdanie OPP za rok 2019


2020-10-18

Stowarzyszenie M.O.S.T zostało zarejestrowane w KRS w sierpniu 2009 roku, a  od września 2013 roku ma status organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). W związku z tym mamy ustawowy obowiązek do opublikowania sprawozdania finansowego i merytorycznego za każdy mijający rok w bazie sprawozdań OPP.

Podstawa prawna:

art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 przedłużono termin składania sprawozdań do dnia 15 października 2020.
Każda zainteresowania osoba może obejrzeć dane umieszczone przez stowarzyszenie OPP w bazie.

Poniżej zamieszczamy pilki sprawozdań oraz link do bazy sprawozdań.

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Pilki sprawozdań M.O.S.T

Sprawozdanie finansowe:

spr fin 2019 (1)

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne_7233

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PAŃSTWU PRZEKAZUJĄCYM 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA.