• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Składamy wniosek o powiększenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego


2024-01-23

 Dziś z nasze Stowarzyszenie MOST wysłało do Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała dwa wnioski o powiększenie obszaru Świętokrzyski Park Narodowy.


Dwie zgłoszone przez nas ministerstwu,  sąsiadujące ze sobą oraz bezpośrednio z granicami ŚPN powierzchnie, mają łącznie ponad 300 ha.

Do czasu gdy obie powierzchnie będą poddane procedurze włączeniowej w granice ŚPN, nie powinny tam trwać prace leśne. Dlatego w naszym piśmie wnioskujemy też o wyłączenie obu powierzchni z gospodarki leśnej.

 

✔️ Pierwsza z powierzchni to las ze sztolnią na Bukowej Górze. To ważne lokalnie zimowisko nietoperzy w tym takich gatunków jak nocek duży, nocek Bechsteina, nocek łydkowłosy czy mopek zachodni. Stwierdzano tu także puszczyki uralskie, puchacze (w pierwszej połowie lat 90 XX wieku), muchołówki małe, popielice. Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie ma obecnie znanego zimowiska nietoperzy. Sztolnia na Bukowej Górze wraz z otoczeniem będzie ważnym obiektem wspierającym bioróżnorodność Parku.

✔️ Drugą powierzchnią jest fragment niezwykle cennego jodłowo – świerkowego boru mszystego z wieloma gatunkami mchów w tym gatunkami chronionymi i rzadko występującymi. Z obfitą pokrywą mszystą związany jest zespół borealnych, rzadko występujących gatunków mięczaków. Występują tu także puszczyk uralski, sóweczka, orzechówka, zgniotek cynobrowy, bóbr, łoś i wilk. To las o wielkim znaczeniu wodochronnym. Jodłowo – świerkowy bór mszysty jest nie do końca znanym i opisanym zbiorowiskiem leśnym, być może endemicznym.

‼️ Niestety obie powierzchnie są obecnie wycinane przez Lasy Państwowe. Szczególnie intensywne prace trwają przy powierzchni mszystej pod Ciekotami.

✔️ Michał Woś oraz #NadleśnictwoŁagów Lasy Państwowe wraz z dyrektorem ŚPN Janem Reklewskim pokazali, że łatwo można w granice parku narodowego włączyć ponad 60 ha, na przykład lasu pod Grzegorzowicami. Wierzymy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska skorzysta z przetartej ścieżki legislacyjnej.

🌳 Opisy obu powierzchni z mapami i fotografiami zostały przesłane do Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Liczymy na szybkie podjęcie prac i włączenie powierzchni w granice ŚPN.

Sprawą zajmujemy się w ramach projektu „Korzenie 2. Przywrócenie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego” realizowanych ze środków EOG Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny. Projekty interwencyjne.