• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Rudzki Park Kulturowy. Powstanie Plan Ochrony Parku


2023-12-05

4. 12. 2023 w Rudzie Kościelnej odbyło się ważne spotkanie dotyczące utworzenia #RudzkiParkKulturowy i opracowania jego Planu Ochrony.


W Dworze Amelii w Rudzie Kościelnej spotkały się chyba wszystkie zainteresowane ta sprawą strony:
starosta ostrowiecki, burmistrz Ćmielowa, dyrektor Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawicielka Narodowego Instytutu Dziedzictwa, archeolog i przyrodnik z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, liczni przedstawiciele lokalnej społeczności, lokalni radni a także Nadleśniczy i zastępca Nadleśniczego z Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.
Nasze Stowarzyszenie MOST reprezentowała Aleksandra Bernatek – Krakowiak zaproszona przez lokalną społeczność.

Przedmiotem spotkania były:
1. dalsze kroki prawne związane z zakończeniem procedury ustanowienia RPK
2. perspektywy i sposób uchwalenia Planu Ochrony RPK
3. potencjalne zagrożenia dla RPK
4. próba skonfrontowania podobieństw i różnic w postrzeganiu tego czym ostatecznie ma być RPK.

 

Przedstawicielka Stowarzyszenie MOST zadeklarowała wszelką pomoc w opracowaniu części przyrodniczej Planu Ochrony RPK.

Na mocy uchwały nr LXXVI/508/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z 27 października 2023 w sprawie utworzenia Rudzkiego Parku Kulturowego na terenach północnych gminy Ćmielów powstał Rudzki Park Kulturowy. Rudzki Park Kulturowy
(RKP) powstał ze względu na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz walory przyrodniczo -krajobrazowe.

W treści uchwały czytamy, że:

„W celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz układów urbanistycznych i ruralistycznych (…) a także walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszaru Natura 2000 PLH 200019 Dolina Kamiennej, Rada Miejska w Ćmielowie tworzy park kulturowy pod nazwą Rudzki Park Kulturowy (…)”.

Tym samym zarówno wartości kulturowe i przyrodnicze stanowią cele i przedmioty ochrony RPK. Obie warstwy przenikają się tu i stanowią o wyjątkowości obszaru.

Uchwała została opublikowana 6 listopada 2023 roku w Dzienniku
Urzędowym województwa świętokrzyskiego, pozycja 4249.

RPK jest ważny z punktu widzenia zachowania drożności korytarzy ekologicznych pomiędzy 10 obszarami chronionymi znajdującymi się w promieniu 15 km od granic RPK.
To obszar występowania niemal 50 gatunków roślin i zwierząt uznawanych za zagrożone, rzadko występujące i ginące.

Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się na dalszą współpracę w tej sprawie.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Korzenie. Projekt zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gór Świętokrzyskich. Projekt obecnie jest realizowany bez finansowania.