• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Pytamy przyszłych parlamentarzystów o Świętokrzyski Park Narodowy


2023-09-18

Stowarzyszenie Społeczno – Przyrodnicze M.O.S.T. od kwietnia 2019 roku zajmuje się sprawą naruszającego polskie prawo przypadku usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego trzech działek o powierzchni 1,35 ha na Łyścu.

W przeddzień wyborów parlamentarnych 2023 rozesłaliśmy do komitetów wyborczych i kilkudziesięciu polityków ankietę z pytaniami dotyczącymi przyszłości Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Każdy może zamieszczone poniżej pytania przesłać „swojemu” kandydatowi, a nstępnie nam.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rękami kilku ministrów (Henryk Kowalczyk, Michał Woś, Michał Kurtyka, Anna Moskwa) i innych polityków Zjednoczonej Prawicy (m.in. Malgorzata Golińska, Mariusz Gosek, Mirosław Gębski) bezprawnie usunęło z granic ŚPN trzy działki na Łyścu. Tę nielegalną procedurą będącą wyrazem instytucjonalnej przemocy przypieczętował swoim podpisem premier Mateusz Morawiecki.

Nielegalność i brak podstaw merytorycznych tego kroku potwierdziła Polska Akademia Nauk, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Najwyższa Izba Kontroli oraz wiodące, polskie organizacje pozarządowe specjalizujące się w prawie ochrony przyrody (m.in. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, PTOP Salamandra, Klub Przyrodników).

Nasze działania wsparło kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków, którzy manifestowali na Łyścu i pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz którzy podpisali petycję wyrażającą niezgodę na to bezprawie.

W związku z tak silnym poparciem naszych działań postanowiliśmy skierować do kandydatów na parlamentarzystów ankietę, w której stawiamy kilka pytań:

W związku z Pani/Pana udziałem w wyborach parlamentarnych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące powyższej sprawy. Czy zna Pani/Pan sprawę zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego i usunięcie z jego granic trzech działek o łącznej powierzchni 1,35 ha?

  1. Czy uważa Pani/Pan, że projekt rozporządzenia zmieniającego granice ŚPN poprzez usunięcie 1,35 ha na Łyścu i przyłączenie 62,5 ha enklawy pod Grzegorzowicami jest zgodny z polskim prawem, wiedzą naukową i z respektowaniem opinii publicznej i procedury konsultacji społecznych?

 

TAK                                                                                       NIE

 

 

2. Czy uważa Pani/Pan, że urzędnicy, usuwając wspomniane działki z granic ŚPN, naruszyli prawo?

 

TAK                                                                                       NIE

 

3. Kto Pani/Pana zdaniem jest głównym odpowiedzialnym za przeprowadzoną procedurę?

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

4. Czy jeśli Pani/Pana formacja polityczna znajdzie się w polskim Parlamencie, będzie Pani/Pan zabiegała o:

a. Przywrócenie prawa w Świętokrzyskim Parku Narodowym poprzez unieważnienie rozporządzenia usuwającego z granic Parku działek o powierzchni 1,35 ha na Łyścu?

 

TAK                                                                                       NIE

 

 

 

b. Pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej polityków i urzędników, którzy naruszyli w tej sprawie polskie prawo?

 

 

TAK                                                                                       NIE

 

Pytania  zadajemy w związku z toczącą się kampanią wyborczą, a odpowiedzi osób pytanych zostaną podane do publicznej wiadomości. Ankieta jest imienna. Odpowiadających prosimy o zakreślenie wybranej przez siebie odpowiedzi kółkiem. Odpowiedzi w formie zeskanowanego dokumentu ankiety prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres email: biuro@mostedu.pl. Odpowiedzi prosimy przesłać najpóźniej do 22.09.2023. Informacja o braku odpowiedzi także zostanie przekazana opinii publicznej.