• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Projekt ochrony i badań zwierząt nocnych


2021-12-09

Stowarzyszenie Społeczno – Przyrodnicze MOST 7. 12. 2021 rozpoczęło Projekt Ochrony i Badań Zwierząt Nocnych. W lasach Nadleśnictwa Staszów powiesiliśmy 48 budek dla nietoperzy.

Partnerami projektu są Nadleśnictwa Staszów, Kielce i Zagnańsk. Każde z nadleśnictw zakupiło specjalistyczne budki dla nietoperzy i popielicowatych. Zakupione też będą budki dla sów, głównie z myślą o ochronie stanowisk lęgowych włochatki.

W ramach projektu zbadamy też  zasobność lasu w martwe drewno, zanieczyszczenie hałasem i światłem.

Kolejnym etapem projektu będą zajęcia edukacyjne dla szkół poświęcone właśnie zwierzętom nocnym i wszystkiemu co jest związane z ich życiem. Przewidujemy zajęcia studyjne, ale przede wszystkim…terenowe.

Skąd pomysł na ochronę zwierząt nocnych? Zwykle jako przedstawiciele zwierząt o aktywności głównie nocnej, zapominamy, że przyroda żyje całą dobę. Niektóre gatunki zwierząt zaadoptowały się do życia w warunkach ciemności. Są to właśnie między innymi sowy, popielicowate i nietoperze. Nocny tryb życia tych zwierząt znacznie ogranicza możliwości ich obserwowania, wykrywania ich obecności oraz badania i ochrony. Aby to było możliwe należy posłużyć się specjalnymi metodami badań i wykrywania. Natomiast działania ochronne zwykle nie są bardzo trudne. Oczywiście warto pozostawić środowisko naturalne w spokoju i ograniczyć ingerencje w nie do niezbędnego minimum. Można też podejmować zabiegi ochrony czynnej. Takim właśnie działaniem jest rozwieszanie budek. Cechą wspólną przedmiotu naszego projektu jest nie tylko nocna aktywność, ale też kluczowa rola lasu i to nie każdego lasu. Objęte projektem gatunki wymagają lasów starych, z dużą ilością martwego drewna leżącego i stojącego, z wieloma dziuplami, ale też lasu z dobrze wykształconą, urozmaiconą strukturą, a także zasobnego w naturalne akweny, to jest torfowiska, podmokłe łąki, strumienie i oczka wodne oraz sezonowe zastoiska wody.

Lasy o tych cechach pełnią kluczowe funkcje wodochronne, glebochronne, jako ostoje bioróżnorodności, zapobiegające suszom, chroniące stanowiska gatunków puszczańskich i reliktowych oraz wpływając korzystnie na stabilizację niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Chroniąc nasze zwierzęta nocne, chcemy chronić ich siedlisko, a w raz z nim całą masę innych gatunków, związanych z takim właśnie siedliskiem.

W poprzednich latach Stowarzyszenie MOST we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz z Nadleśnictwami Daleszyce, Zagnańsk, Łagów i Pińczów rozwiesiło łącznie 700 budek dla popielicowatych i 50 schronów dla nietoperzy. Po kontrolach zajęcia budek wyniki opracowano w formie raportów i przekazano partnerom oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Zapraszamy szkoły do współpracy.

Koordynator: Łukasz Misiuna lukasz.misiuna@gmail.com, telefon 664015563

Logo projektu wykonała nieoceniona Wiktoria Czarnecka.