• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Polski Rząd zmierza do usunięcia Łyśca z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego


2021-04-23

Polski Rząd kontynuuje procedurę zmierzającą do zniszczenia systemu ochrony przyrody w Polsce. Projekt rozporządzenia zmieniającego granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego został przesłany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministra #MałgorzataGolińska odpowiadająca w #MinisterstwoKlimatuiŚrodowiska za sprawy ochrony przyrody i środowiska uruchomiła kolejne formalne kroki zmierzające do wycięcia z granic #ŚwiętokrzyskiParkNarodowy fragmentu #Łysiec.
Mimo całkowicie negatywnej oceny tego pomysłu wyrażonej przez #PolskaAkademiaNauk #PAN oraz zajęcia się sprawą przez #NajwyższaIzbaKontroli #NIK, mimo apelu świata naukowców, polityków i działaczy społecznych, mimo petycji podpisanej przez kilkanaście tysięcy Polaków.
Rząd szykuje skrajnie szkodliwy projekt rozporządzenia, którego skutki mogą być dla całej polskiej sieci ochrony przyrody dramatyczne.
Zdecydowanie i jednoznacznie NIE ZGADZAMY SIĘ!!!

Nasze Stowarzyszenie kieruje pismo z dokumentacja do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poniżej zamieszczamy przesłane dokumenty:
ŚPN Komisja Wspólna

APEL ŚPN

PAN

ŚPN-RAPORT-Z-BADAŃ