• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Po naszej akcji Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski wyłącza ponad 3000 ha lasów z gospodarki leśnej


2024-02-25
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski wyłączyło z gospodarki ponad 3000 ha lasów sąsiadujących z rezerwatem przyrody „Krzemionki Opatowskie”. Była to reakcja informację, którą zamieściliśmy w naszych mediach społecznościowych.

24 stycznia 2024 roku poinformowaliśmy w naszych mediach społecznościowych o tym, że zgłaszamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska trzy duże powierzchnie leśne w lasach świętokrzyskich do wyłączenia z gospodarki leśnej.

 W związku z pracami związanymi ze sprawą nielegalnego wyłączenia z granic Świętokrzyski Park Narodowy 1,35 ha na Łyścu oraz z pracami dotyczącymi Rudzki Park Kulturowy a także z tworzoną przez nas dokumentacją dotyczącą projektów nowych rezerwatów przyrody w województwie świętokrzyskim, nie udało nam się zgłosić ministerstwu naszych wniosków wyłączeniowych.
Jednym z obszarów leśnych, o wyłączenie którego chcemy wnioskować do ministerstwa jest kompleks o powierzchni ponad 3000 ha w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski.

✔️ Ten kompleks leśny jest poddany intensywnej gospodarce leśnej a projekt nowego Planu Urządzania Lasu zakłada dalszą, nieracjonalną i niezrównoważona gospodarkę leśną w kolejnych latach.
✔️ Jest to kompleks leśny bezpośrednio sąsiadujący z rezerwatem przyrody „Krzemionki Opatowskie”, który jest obiektem światowego dziedzictwa UNESCO i częściowo znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Krzemionki. Las ten pełni ważne funkcje jako korytarz ekologiczny pomiędzy rezerwatem i doliną Kamiennej.
✔️ 13 lutego 2024 roku ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski został odwołany Adam Podsiadło.
✔️ 21 lutego 2024 roku nasz przedstawiciel, Łukasz Misiuna, został zaproszony przez pełniącego obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Mirosława Wielgusa na spotkanie w tej sprawie. W spotkaniu brał udział także zastępca nadleśniczego Andrzej Borowiec.

Na spotkaniu nadleśniczowie poinformowali naszego przedstawiciela o tym, że decyzją pełniącego obowiązki nadleśniczego z gospodarki leśnej wyłączono ponad 3000 ha wskazywanych przez Stowarzyszenie MOST lasów.

Bardzo dziękujemy za tę decyzję. Jednocześnie na spotkaniu ustalono, że zostaną podjęte prace nad dostosowaniem projektu Planu Urządzania Lasu do potrzeb ochrony rezerwatowej, zostanie wskazane jaka część lasów w sąsiedztwie rezerwatu ma być trwale wyłączona z gospodarki oraz jaka część lasów może zostać włączona w granice rezerwatu „Krzemionki Opatowskie”.
 Poniżej mapa wyłączonych z gospodarki lasów.