• tel. 518605698,
 • e-mail: biuro@mostedu.pl

Pierwsza w nowym Sejmie interpelacja poselska w sprawie Łyśca w ŚPN


2023-11-22

Kontynuujemy sprawę przywrócenia trzech działek na Łyścu w granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Przypominamy, że poprzedni rząd usunął trzy działki z granic ŚPN na mocy niezgodnego z obowiązującym prawem rozporządzenia. Na nasz wniosek Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że procedura rządowa była pozbawiona podstaw merytorycznych i prawnych. tym samy premier Mateusz Morawiecki jest zobowiązany do anulowania bezprawnego rozporządzenia i zastąpienia go takim aktem prawnym, który potwierdza, że nieruchomości te nadal leżą w granicach ŚPN. W nowym Sejmie sprawa wróciła dzięki interpelacji poselskiej posła Polski 2050 Rafała Kasprzyka.

Przed wyborami parlamentarnymi rozesłaliśmy do posłanek, posłów, kandydatek i kandydatów na nich oraz do biur wszystkich partii ankietę, w której pytaliśmy o plany obecnych i przyszłych parlamentarzystów dotyczących zakończenia bezprawia w ŚPN. Uzyskaliśmy odpowiedzi, które jednoznacznie świadczą, że część parlamentarzystów chce nas wspierać w nowym Sejmie w sprawie przywrócenia integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wśród nich znaleźli się między innymi Roman Giertych, Włodzimierz Czarzasty, Andrzej Szejna, Małgorzata Tracz i Rafał Kasprzyk.

Poniżej link do tekstu na temat wyników naszej ankiety:

https://oko.press/park-narodowy-na-lyscu-opozycja-za-przywroceniem-prawa

20 listopada 2023 poseł Rafał Kasprzyk (Trzecia Droga/Polska2050) złożył w Sejmie interpelację dotyczącą sprawy Łyśca. W interpelacji poseł w naszym imieniu pyta ministerstwo klimatu i środowiska:

„Szanowna Pani Minister,

W nawiązaniu do:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 113) ws wyłączenia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego nieruchomości gruntowych o nr ewidencyjnych 2039/1, 2039/2, 2039/3 o łącznej powierzchni 1,3447 ha
 • raportu Najwyższej Izby Kontroli nr LKI.430.001.2022

uwzględniając zgłaszane przez obywateli uwagi i oburzenie dotyczące wyłączenia części gruntów z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego proszę o przesłanie następujących informacji:

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) “…zmniejszenie obszaru parku narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru”. Jakie wartości kulturowe tego terenu zostały bezpowrotnie utracone?
 2. Które konkretnie gatunki lub siedliska przyrodnicze bezpowrotnie zniknęły lub zostały zniszczone na w/w działkach, przez co teren ten bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze?
 3. Kiedy stwierdzono bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych na tym terenie?
 4. Na skutek jakich zjawisk i procesów i na czyją odpowiedzialność teren ten bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze? Kto odpowiada za bezpowrotną utratę walorów przyrodniczych na tym terenie?
 5. Zadaniem Ministerstwa jest przywracanie właściwego stanu siedlisk i populacji gatunków. Jakie konkretnie działania podjęło Ministerstwo aby przywrócić utracone walory przyrodnicze tego terenu?
 6. Kiedy i w jaki sposób Minister zastosuje się do Wniosków NIK przedstawionych w w/w raporcie?
 7. Czy w Ministerstwie podjęte zostały działania mające na celu nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, polegającą na ponownym włączeniu w granice ŚPN działek ewidencyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa, leżących na terenie gminy Nowa Słupia, o nr 2039/1, 2039/2, 2039/3 o łącznej powierzchni 1,3447 ha, tworzących enklawę na wzgórzu Święty Krzyż?
 8. Jeśli takie działania nie zostały podjęte, to dlaczego?

Z poważaniem,

Rafał Kasprzyk

Poseł na Sejm RP”.

Czekamy na odpowiedzi  ministerstwa i przygotowujemy kolejne kroki prawne mające na celu zakończenie tej kompromitującej sprawy.

Sprawą zajmujemy się w ramach projektu „Korzenie 2. Przywrócenie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego” realizowanych ze środków  EOG Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny. Projekty interwencyjne.