• tel. 518605698,
 • e-mail: biuro@mostedu.pl

Parasol dla Natury – postulowany rezerwat przyrody im. Andrzeja Melke „Puszcza Staropolska”


2023-01-31

Od 2020 roku realizujemy projekt badawczy pod nazwą Parasol dla Natury. W ramach projektu wykonaliśmy inwentaryzacje przyrodnicze 15 cennych przyrodniczo lokalizacji w województwie świętokrzyskim. Każda z lokalizacji była badana przez nasz zespół pod kątem występowania chronionych, rzadko występujących i zagrożonych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. 

Prezentujemy pierwszy, najcenniejszy z obszarów, który nazwaliśmy postulowanym rezerwatem im. Andrzeja Melke „Puszcza Staropolska”.

Stanowisko obejmuje 10 oddziałów  Nadleśnictwa Zagnańsk (164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 186, 187, 188) o powierzchni około 220 ha. Drzewostan na badanym terenie był w wieku od 80 do 200 lat. Najstarsze drzewa znajdowały się w oddziale 177 f (ok. 202 letnie). Dominującymi zespołami roślinnymi są tu wyżynny bór jodłowy (Abietetum  polonicum), kwaśna buczyna niżowa (Luzuto pilosae-Fagetum), żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum) i kontynentalny bór mieszany (Querco roboris-Pineatum). Na niewielkich powierzchniach wzdłuż jednego ze strumieni występuje też ols (Carici elongatae-Alnetum).

Powierzchnia jest bardzo zasobna w stojące i leżące martwe drewno w różnym stopniu rozkładu. Jest to obszar źródliskowy. Znanych jest około 7 źródeł. Płynące śródleśne, całkowicie naturalne strumienie rzeźbią wąskie i dość głębokie wąwozy. Miejscami obfita jest pokrywa mszysta złożona z różnych gatunków torfowców. Znajdują się tu także pozostałości działalności górniczej związanej z wydobywaniem tzw. piaskowca tumlińskiego. Jest to też obszar działalności oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej (pozostałości umocnień, okopów).

Całość stanowi unikalną kompozycję leśnych krajobrazów z naturalnymi źródliskami i meandrującymi strumieniami, wąwozami, pagórkami, dużą ilością starych jodeł i buków oraz martwego, wielogabarytowego drewna. Buczyny mieszają się z borem jodłowym. Las miejscami ma charakter wyżynny. Charakterystyczna jest też urozmaicona struktura lasu.

Ze względu na walory przyrodnicze obszar ten zasługuje na ochronę jako rezerwat przyrody leśny, chroniący pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, stanowiska drzew na granicach zasięgu typ biocenotyczny i fizjocenotyczny podtyp biocenoz naturalnych i półnaturalnych, leśny i borowy – borów wyżynnych.

W czasie kilkuletnich prac inwentaryzacyjnych zespół Stowarzyszenia MOST wykazał stąd szereg gatunków zagrożonych, chronionych i rzadko występujących w Polsce i Europie.

Wybrane gatunki uznane za ginące, zagrożone, regionalnie rzadko występujące, wymienione na czerwonych listach i w czerwonych księgach, wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej i Załączniku II Dyrektywy Ptasiej:

 1. Jodłownica górska
 2. Oranżowiec pomarańczowy
 3. Soplówka jodłowa
 4. Świecznica rozgałęziona
 5. Szczecinkowiec jodłowy
 6. Szarzynka skórzasta
 7. Peltigera sp.
 8. Starzec hercyński Drugie stanowisko w województwie świętokrzyskim
 9. Widłak jałowcowaty
 10. Paprotka zwyczajna
 11. Wawrzynek wilczełyko
 12. Tujowiec tamaryszkowaty
 13. Tycz jodłowy
 14. Zgniotek cynobrowy
 15. Zgniotek szkarłatny
 16. Diacanthous undulatus Poza Świętokrzyskim Parkiem Narodowym gatunek nie podawany z województwa świętokrzyskiego
 17. Plegaderus dissectus
 18. Liodopria serricornis
 19. Wynurt lśniący
 20. Tephaea stercorea Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich
 21. Gyrophaena boleti Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich
 22. Skryt Sjöberga Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich
 23. Rowczyk krótkoplecy Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich
 24. Rugilus mixtus Znany tylko ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Puszczy białowieskiej. Gatunek wskaźnikowy dla lasów o cechach lasów pierwotnych
 25. Ipidia binotata
 26. Skoropędek Wańkowicza Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich
 27. Pawężnica większa
 28. Lizak pospolity Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich
 29. Phloeonomus minimus Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich
 30. Hylis olexai
 31. Szklarnik leśny
 32. Puszczyk uralski
 33. Sóweczka
 34. Dzięcioł zielonosiwy
 35. Dzięcioł czarny
 36. Dzięcioł białogrzbiety
 37. Muchołówka mała
 38. Muchołówka białoszyja
 39. Muchołówka żałobna
 40. Bocian czarny
 41. Jarząbek
 42. Nocek duży
 43. Mopek zachodni
 44. Popielica szara
 45. Bóbr europejski
 46. Łoś
 47. Wilk

W skład zespołu badawczego weszli: dr Lech Buchholz, dr Mateusz Ciechanowski, dr Marek Podsiedlik, Andrzej Melke, Zuzanna Wikar, Martyna Jankowska – Jarek, Konrad Bidziński, Mateusz Sapieja, Łukasz Misiuna, Andrzej Staśkowiak, Jakub Samiczak.

Fotografie: Mateusz Matysiak (opisane), Łukasz Misiuna (pozostałe)