• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Państwowa Rada Ochrony Przyrody zabrała głos w sprawie planów zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego


2021-08-25

Nasze Stowarzyszenie kilka dni temu wystąpiło z wnioskiem do Państwowej Rady Ochrony Przyrody, aby ta zajęła stanowisko w sprawie planów usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego fragmentu w szczytowej partii Łyśca.

Dziś, 25 sierpnia 2021 otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym Ministerstwo zamieszcza stanowisko Państwowej Rady Ochrony Przyrody dotyczące planów Ministerstwa mających na celu wycięcie z granic ŚPN bezcennego fragmentu Łyśca.
Niestety nie udostępniono nam oryginalnego pisma PROP. Cytowany przez Ministerstwo fragment wygląda jak niepełny tekst stanowiska. Dlatego wystąpiliśmy o pełen tekst tego ważnego stanowiska.

Niemniej Państwowa Rada Ochrony Przyrody potwierdza podnoszone przez nas wielokrotnie wątpliwości, które zostały już potwierdzone przez Polską Akademię Nauk oraz Radę Naukową Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ministerstwo w swoim piśmie cytuje stanowisko PROP, ale komentuje je w sposób deprecjonujący. Zdaniem Ministerstwa grupa profesorów i doktorów to ignoranci, którzy swoją opinię opierają wyłącznie na danych Stowarzyszenia MOST, które to dane w domyśle są niewystarczające do podjęcia przez grono profesorskie rozumnej decyzji. To jest skandal i jednocześnie podważenie kompetencji kadry naukowej, którą sam Minister powołał do Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Zamieszczamy tu pismo, które otrzymaliśmy. Zamieszczamy też nas wniosek.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody jest organem doradczym Ministra Klimatu i Środowiska.

Na stronach www Ministerstwa Klimatu i Środowiska możemy przeczytać:

„Minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych.

Zakres działania
Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

ocena realizacji ustawy;
opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
popularyzowanie ochrony przyrody.

Skład osobowy

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

Pozostali członkowie:

mgr inż. Leszek Antkowiak
mgr inż. Beata Bezubik
dr n. med. Grzegorz Chocian
dr inż. Izabela Dymitryszyn
mgr inż. Maryla Gajownik
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
dr hab. Grzegorz Grzywaczewski
dr Janusz Hejduk
prof. dr hab. Jacek Hilszczański
prof. dr hab. Jan Holeksa
mgr Adam Hryniewicz
dr inż. Ryszard Kapuściński
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski
mgr inż. Maria Krakowiak
dr Zbigniew Kwieciński
prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz
prof. dr hab. Zbigniew Mirek
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
dr hab. Łukasz Popławski
prof. dr hab. Axel Schwerk
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
dr inż. Stefan Traczyk
dr hab. Justyna Wiland-Szymańska
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
dr hab. inż. Roman Wójcik
dr hab. Tadeusz Zając

Pismo w sprawie stanowiska PROP
Wniosek PROP_udost inf_16.08.2021

Stanowisko PROP