• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Ocena wartości przyrodniczych i kulturowych na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Raport Stowarzyszenia M.O.S.T.


2021-02-11

Od kwietnia 2019 roku trwają rządowe prace mające na celu usunięcie z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W opinii kolejnych trzech ministrów środowiska, a obecnie klimatu i środowiska (Henryk Kowalczyk, Michał Woś, Michał Kurtyka) oraz dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jana Reklewskiego a także ostatnio Sekretarz Stanu Małgorzaty Golińskiej, wierzchowina Łyśca wraz z klasztorem pobenedyktyńskim z XII wieku utraciła bezpowrotnie swoje wartości przyrodnicze i kulturowe.

Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T. jeszcze w 2019 roku podjęło polemikę z tymi twierdzeniami. Między innymi uzyskano zgodę na badania przyrodnicze na Łyścu, którą dyrektor ŚPN Jan Reklewski cofnął po tym, jak opublikowaliśmy po kilku dniach kontroli terenowych informacje o wykrytych przez nas rzadko występujących i zagrożonych oraz chronionych gatunkach i siedliskach.

Mimo to uzyskaliśmy w sierpniu 2020 r kolejną zgodę na badania. Zgromadziliśmy zespół specjalistów i ekspertów oraz opracowaliśmy metodyki badań a następnie spełniliśmy nałożony na nasz przez dyrektora ŚPN wymóg uzyskania pozytywnej opinii kompetencji zespołu i metodyk przez naukowca z tytułem przynajmniej doktora habilitowanego.

Naszym recenzentem był prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży, jeden z czołowych ekspertów w zakresie badań i ochrony lasów naturalnych i obszarów chronionych. Opinia była pozytywna. Dyrekcja ŚPN wydała nam zgodę i przepustki na badania. Zgoda na badania obejmuje okres od sierpnia 2020 do końca 2021 roku.

Nasze badania musieliśmy skończyć wcześniej, ponieważ były minister Michał Woś w ostatnim dniu swojego urzędowania ogłosił kolejny projekt rozporządzenia w sprawie zmiany przebiegu granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Przypominamy, że zgodnie z z Ustawą o ochronie przyrody, zmniejszenie powierzchni parku narodowego może nastąpić jedynie w przypadku „bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru”. Nie istnieje inna prawna możliwość usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego fragmentu Łyśca, ani innego fragmentu żadnego parku narodowego w Polsce.

Dotąd w historii ochrony przyrody w Polsce zmniejszono w oparciu o przytoczony przepis powierzchnię Wielkopolskiego Parku Narodowego. Miało to miejsce w 1996 roku.

RAPORT Z BADAŃ NA ŁYŚCU W ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM: ŚPN RAPORT Z BADAŃ WWW

Z raportu usunięto szczegółowe dane dotyczące lokalizacji stanowisk rzadkich, chronionych i zagrożonych grzybów, roślin i zwierząt.
Raport został przesłany do Prezydenta Polski, Premiera Polski, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska i Klimatu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, wybranych organizacji pozarządowych oraz do Polskiej Akademii Nauk. Niebawem ukażą się pierwsze publikacje naukowe z badań a raport zostanie wydany jako osobna publikacja.