• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

O powstrzymanie dewastacji Łyśca w Świętokrzyskim Parku Narodowym! PETYCJA


2020-08-03

Na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym dochodzi do dewastacji krajobrazu, przyrody i zabytków. Dlatego kierujemy do wszystkich prośbę o podpisanie naszej petycji. Jeśli nie jest Ci obojętne polskie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – podpisz tę petycję i roześlij ją dalej. Wciąż czynimy starania o zachowanie Łyśca w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Teren Łyśca objęty jest ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jest to obszar ochrony krajobrazowej. Klasztor na Łyścu jest wpisany do rejestru zabytków. Również sam masyw Łysej Góry (Łyśca) został objęty szczególną formą ochrony poprzez wpis do rejestru zabytków jako Rezerwat Archeologiczny „Łysa Góra”. Chroni on sanktuarium pogańskie na terenie szczytu i w strefie podszczytowej 300-metrową strefą ochronną. 19 listopada 2015 roku wpisano do rejestru zabytków całe otoczenie Rezerwatu Archeologicznego „Łysa Góra”, obejmując ochroną w zasadzie cały masyw Łyśca. Ten sam obszar został uznany rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 marca 2017 za Pomnik Historii.

Od lat zamieszkujący część klasztoru Oblaci organizują tu masowe imprezy, w tym samochodowe i motocyklowe. Bierze w nich udział nawet kilka –kilkanaście tysięcy osób na obszarze o powierzchni około 5 ha. Oblaci dokonują tu także istotnych przekształceń krajobrazu; budują sceny, rampy, kapliczki, wprowadzają roślinność obcego pochodzenia.
Łysiec z sanktuarium, gdzie panuje cisza i skupienie, zostaje zamieniony w odpust i stragan z chińszczyzną.

Wyrażamy nasz sprzeciw wobec niszczenia unikalnej substancji historycznej i kulturowej oraz zawłaszczania terenu o najwyższych w kraju walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Łysiec należy do Polski i Polaków. Nikt nie ma prawa niszczyć go i wykradać Państwu i Obywatelom.

Apelujemy do Ministra Środowiska, dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu usunięcie z Łyśca obiektów będących samowolą budowlaną i naruszających prawo.

Petycja w sprawie ochrony zabytków na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym