• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Narodowa zbiórka na zachowanie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego


2023-01-17
Od 2019 roku nasze Stowarzyszenie zabiegało o to aby  nie wyłączać z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego trzech działek o powierzchni 1,35 ha z klasztorem na Łyścu.
Misjonarze Oblaci MN w Polsce wystąpili z wnioskiem do starosty kieleckiego Mirosław Gębski o sprzedaż w trybie bezprzetargowym za 1% wartości trzech działek na Łyścu o łącznej powierzchni 1,35 ha. Działki te bezprawnie zostały usunięte z granic Świętokrzyski Park Narodowy w styczniu 2022 roku. Bezprawność procedury wyłączeniowej potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli (𝐍𝐈𝐊) oraz Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Polska Akademia Nauk i Państwowa Rada Ochrony Przyrody przy Prezydent Polski, a także szereg organizacji pozarządowych, prawnicy i naukowcy.
Premier Mateusz Morawiecki został wezwany przez Najwyższa Izba Kontroli (𝐍𝐈𝐊) do usunięcia bezprawia czego ten do dziś nie zrobił.
W związku z tym z wnioskiem o zakup 1,35 ha w trybie bezprzetargowym za 1% wartości terenu do starosty kieleckiego wystąpił zarejestrowany i działający zgodnie z polskim prawem Rodzimy Kościół Polski.
Nie wiemy czy ten związek wyznaniowy zostanie potraktowany tak jak Oblaci. Nie wiemy czy zostanie ogłoszony przetarg, czy w jakiś inny sposób rozstrzygnie się kwestia wykupu ziem o unikalnej wartości kulturowej i przyrodniczej ciągle będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie starosty kieleckiego.
Wartość działek została wyceniona przez Świętokrzyski Park Narodowy na ponad 5 milionów złotych. Nowa wycena wykonana na zamówienie starosty kieleckiego podaje cenę działek w wysokości nieco ponad 3 milionów złotych.
Wystąpiliśmy do starosty z pytaniami: skąd różnica w cenie? oraz co wydarzyło się w ciągu roku odkąd teren jest poza granicami ŚPN, że wartość terenu tak radykalnie spadła? Czekamy na odpowiedzi.
Oczekujemy od premiera Mateusz Morawiecki, że przywróci działki w granice Świętokrzyski Park Narodowy oraz nie zgadzamy się na zaniżanie wartości tego terenu przez starostę kieleckiego Mirosław Gębski.
Dlatego wspieramy zbiórkę Rodzimy Kościół Polski, której celem jest usunięcie monopolistycznej i uprzywilejowanej pozycji Misjonarze Oblaci MN w Polsce, a przede wszystkim której celem jest wykup 1,35 ha na Łyścu po to, żeby przywrócić teren w granice Świętokrzyski Park Narodowy.
Ciągle czekamy na decyzję starosty ale już dziś prosimy Was o udział w tej społecznej, narodowej zbiórce pieniędzy.
Wykup tej ziemi pozwoli na zachowanie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego i zapobiegnie postępującemu niszczeniu świata przyrody i kultury na Łyścu poprzez organizowanie tam imprez motorowych na kilka tysięcy maszyn czy wprowadzaniu przez zakonników inwazyjnych roślin zagrażających bioróżnorodności ŚPN.