• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Najwyższa Izba Kontroli wzywa premiera polskiego rządu do usunięcia bezprawia w Świętokrzyskim Parku Narodowym


2022-10-06

Najwyższa Izba Kontroli na swoich stronach opublikowała raport pokontrolny w Świętokrzyskim Parku Narodowym. NIK wskazał na bezprawie dotyczące usunięcia z granic ŚPN 1,35 ha na Łyścu i wezwał premiera Mateusza Morawieckiego do przywrócenia prawa czyli do anulowania rozporządzenia usuwającego ten cenny fragment z granic Parku.

Już ponad 3 lata trwają próby usunięcia z granic ŚPN fragmentu na Łyścu i przekazania go zakonowi Oblatów. Po wielu próbach powstrzymania przez naszą organizację tego bezprawnego procederu NIK opublikował raport, w którym potwierdza wszystkie  zgłoszone przez nas  nieprawidłowości.

Starania o zachowanie integralności ŚPN przyniosły skutek. Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego o niezwłoczne zastosowanie się do wniosków pokontrolnych.

Raport powstał po zgłoszeniu przez nas do NIK nieprawidłowości.

RAPORT NIK: https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/nieuprawnione-okrojenie-parku-narodowego.html

ARTYKUŁ W OKO.PRESS: https://oko.press/nik-wzywa-premiera-zeby-oddal-ziemie-odebrana-na-wniosek-zakonu-swietokrzyskiemu-parkowi-narodowemu/