• tel. 518605698,
 • e-mail: biuro@mostedu.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odrzuca głos naukowców, organizacji i obywateli


2021-10-22

Wczoraj 21.10.2021 r .na stronach Rządowego Centrum Legislacji w zakładce dotyczącej procedowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego został zamieszczony „Raport z konsultacji publicznych i opiniowania”. Ani jedna uwaga żadnej z organizacji włącznie z opinią Polskiej Akademii Nauk nie zostały uwzględnione.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odrzuciło wszystkie zgłoszone uwagi. Warto przypomnieć, że uwagi zgłaszali naukowcy i prawnicy, a nie tylko działacze społeczni. Ministerstwo uparcie forsuje dwie tezy: pierwsza, że obszar Łyśca utracił wartości przyrodnicze i druga, że obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest powiększany a nie pomniejszany.

Obie tezy są nieprawdziwe, niezgodne z prawem i niezgodne z danymi naukowymi. Co zostało potwierdzone przez Polską Akademię Nauk, Radę Naukową Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Państwową Radę Ochrony Przyrody i wielu naukowców oraz najważniejsze polskie organizacje pozarządowe.

Powstaje pytanie: skoro Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie jest zainteresowane wysłuchaniem opinii ekspertów i uwzględnieniem faktów naukowych, to w jakim celu już trzeci rok środki publiczne są marnotrawione na całą tę fikcyjną procedurę niby-konsultacji społecznych?

23.10.2021 r w Kielcach odbędzie się konferencja naukowa, na której ten skandal zostanie omówiony: http://konferencjamost.pl/

W fasadowych, iluzorycznych pseudokonsultacjach społecznych wzięły udział następujące organizacje pozarządowe:

w 2020 r.:

 • Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST,
 • Fundacja Greenpeace Polska,
 • Stowarzyszenie Pracownia Na Rzez Wszystkich Istot,
 • Instytut Badawczy Leśnictwa,
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA,
 • Klub Przyrodników,
 • Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk,

 

 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
 • Klub Przyrodników,
 • Stowarzyszenie Polska 2050,
 • Komitet Obrony Demokracji Region Świętokrzyski,
 • Instytut Obywatelski,
 • Fundacja FOTA4Climate,
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA
 • Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST,
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
 • WWF
 • Stowarzyszenie – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Ponadto do projektu uwagi zgłosiły 157 osoby prywatne.

Wszystkie te głosy wylądowały w koszu. Tu link do ministerialnego raportu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349102/katalog/12802950#12802950