• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Minister Środowiska wydał nam zgodę na badania przyrodnicze na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym


2020-08-13

Po kilku miesiącach starań Stowarzyszenie MOST dostało zgodę Ministra Środowiska na badania przyrodnicze na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Stowarzyszenie chce dokończyć inwentaryzację przyrodnicza na 5 ha ŚPN przeznaczonych przez ministra środowiska do usunięcia z granic Parku.

Decyzja u zmniejszeniu ŚPN motywowana jest tym, że rzekomo fragment na Łyścu „utracił swoje walory przyrodnicze” co rok temu zakomunikował były minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski. Obecnie tezę tę podtrzymuje nowy minister środowiska Michał Woś.

Już w 2019 roku nasze Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o badania, które miały tezę zweryfikować. Po dwóch tygodniach dyrektor ŚPN zgodę cofnął.

Tu więcej szczegółów na ten temat: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego wstrzymał niezależne badania przyrodnicze na Świętym Krzyżu

Stowarzyszenie przygotowało kolejny wniosek o zgodę na badania. W tym celu powołaliśmy zespół specjalistów i przygotowaliśmy obszerny wniosek z metodykami badań oraz opisem dorobku naukowego członków zespołu. Jednym z wymogów postawionych przez dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego było załączenie rekomendacji zespołu i metodyk wydanej przez naukowca z tytułem nie niższym niż doktor habilitowany. Rekomendacje takie wystawił nam prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa Zakład Zasobów Naturalnych w Białowieży, będący niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie badan i ochrony lasów naturalnych.

Nasze rekomendacje: Rekomendacje dla Stowarzyszenia MOST

Proces wydawania decyzji trwał kilka miesięcy. 11.08.2020 nasz zespół otrzymał przepustki na badania naukowe na Łyścu.

Wśród warunków realizacji badan, jakie nałożył na nasz zespół minister środowiska jest między innymi konieczność nadzorowania naszych prac przez pracownika Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Poinformowaliśmy dyrekcję Świętokrzyskiego Parku Narodowego o pierwszym planowanym terminie prac terenowych. Częściowo proponowany przez nas termin wypadał w sobotę i niedzielę. W odpowiedzi dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego odpowiedziała nam między innymi:

„W dniu 15.08.2020 r nie ma możliwości oddelegowania pracownika do udziału w pracach terenowych ze względu że jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
Jednocześnie informuję, że zezwolenia na poruszanie się drogą Huta Szklana-Św. Krzyż wydaje Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach”.

W odniesieniu do kwestii zgody na wjazd na Łysiec ta sama dyrekcja w poprzednich latach wydawała takie zgody.

Wszelkie prace terenowe prowadzone w Świętokrzyskim Parku Narodowym prowadzimy społecznie. Wszelkie koszta zatrudnienia ekspertów pokrywamy ze środków własnych. Aby nasze badania mogły być wykonane rzetelnie i profesjonalnie potrzebujemy Twojej pomocy.

Każda wpłata będąca darowizną pomoże nam w staraniach o zachowanie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego: Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych prac: BNP Paribas 08 1750 0012 0000 0000 3991 8757.