• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Jest nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego 5 ha wraz z klasztorem na Łyścu (Świętym Krzyżu)


2020-08-05

W kwietniu 2019 roku Rada Ministrów ogłosiła projekt rozporządzenia w sprawie zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wówczas ministrem środowiska był Henryk Kowalczyk. Wczoraj przeczytaliśmy w Biuletynie Informacyjnym Rady Ministrów, że 25 czerwca 2020 od godziny 14:00 Rada Ministrów ogłosiła nowy projekt rozporządzenia dotyczący zmniejszenia ale i zwiększenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tym razem ministrem środowiska jest Michał Woś.

Tak jak poprzednio tak i tym razem Ministerstwo Środowiska forsuję nieprawdziwą i nie dającą się potwierdzić tezę o utracie wartości przyrodniczych Łyśca.

W projekcie rozporządzenia czytamy: „Ponadto niektóre z zabudowanych nieruchomości (łącznie ok. 5 ha) w granicach Parku bezpowrotnie utraciły wartości przyrodnicze (istnienie obiektów architektury – budynków wraz z siecią ciągów komunikacyjnych)”.

Tekst projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarówno minister środowiska jak i dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego otrzymali wyniki naszych badań na Łyścu, z których wynika, że walory przyrodnicze tego miejsca są nadal bardzo wysokie a wartości kulturowe zdecydowanie mają się dobrze.

Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody, aby zmniejszyć powierzchnię parku narodowego, powierzchnia ta musi bezpowrotnie utracić swoje walory przyrodnicze, kulturowe i edukacyjne. Żadne z nich na Łyścu nie zostały utracone.

Nasza organizacja w lipcu 2020 po kilku miesiącach starań uzyskała zgodę ministra środowiska na wykonanie specjalistycznych badań na Łyścu. Od około 2 tygodni czekamy na zgodę dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jana Reklewskiego na rozpoczęcie badań w oparciu o wystawiane przez niego przepustki. Celem naszych badań będzie możliwie szczegółowe zinwentaryzowanie przyrodnicze 5 ha na Łyścu, które rząd tak bardzo chce usunąć z granic parku narodowego.

W projekcie rozporządzenia minister Woś informuje, że chce zakończyć procedowanie tej sprawy do końca 2020 roku. Nasza zgoda na badania na Łyścu obejmuje czas od lipca 2020 do końca 2021. Wciąż czekamy na przepustki od dyrektora ŚPN. Oznacza to, że przewlekanie wydania nam zgody na badania ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której…nie będzie już sensu nic badać, bo park zostanie pomniejszony.

Jednocześnie minister Woś informuje w projekcie rozporządzenia o tym, że zamierza powiększyć obszar ŚPN. Również o tej sprawie pisaliśmy.

O sprawie wielokrotnie informowaliśmy w mediach, między innymi tu:

Park utraconych wartości. O kulisach planów zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Zawał w sercu Łysogór
Fragment Świętokrzyskiego Parku Narodowego, którego chce Kościół, „bez wartości przyrodniczych”? Nieprawda
Świętokrzyski Park Narodowy zostanie powiększony?
Konflikt o granice ŚPN. Dyrektor zawiesił zgodę na badania, które na Świętym Krzyżu prowadzili przyrodnicy
Park narodowy się skurczy, bo zakonnicy chcą wyciąć z niego klasztor. Dyrektor się zgadza, jego poprzednicy byli przeciw i… tracili pracę
Raport z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej obręb ochronny Święty Krzyż na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego wstrzymał niezależne badania przyrodnicze na Świętym Krzyżu
Kamieni kupa. O utracie wartości kulturowych na Łyścu