• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

LISTA ŚMIERCI. Jakie wartości przyrodnicze ma 1,3ha na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym?


2020-10-16

Były minister środowiska Henryk Kowalczyk planował usunąć z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego ponad 5 ha cennych przyrodniczo i kulturowo terenów na Łyścu. Tezę o rzekomo „bezpowrotnie utraconych wartościach przyrodniczych” głosił też dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski. Między innymi dzięki naszej aktywności nie udało im się to. Później również były minister środowiska Michał Woś zdecydował, że wartości utracił obszar 1,3 ha. Do dziś do godziny 24:00 można przesłać swoje uwagi do rządowego projektu rozporządzenia w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W czasie kilku kontroli terenowych wykonanych przez nas zespół przyrodników stwierdziliśmy na tym terenie niemal 40 gatunków chronionych, wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej i na czerwonych listach zagrożonych gatunków. Badania ciągle trwają i niemal każda kontrola przynosi nowe, cenne dane.
Pełen obraz wartości 1,3 ha, które Michał Woś i dyrektor ŚPN uznali za bezwartościowe poznamy dopiero wtedy, gdy badania wykonamy we wszystkich porach roku.
Ale już teraz z całą pewnością wiemy, że te 1,3 ha są bardzo cenne.
Oto LISTA ŚMIERCI najcenniejszych gatunków stwierdzonych przez nas na Łyścu w lipcu 2019 oraz w okresie sierpień-październik 2020. Jeżeli rząd wytnie z granic ŚPN te cenne gatunki prawie na pewno znikną z tego terenu. Wtedy rzeczywiście utraci on swoje wartości:
POROSTY
– Pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa, NT, ochrona częściowa
– Biedronecznik zmienny Punctelia subrudecta ścisła ochrona, VU
– Tarczownica pogięta Parmelia submontana, VU, ochrona ścisła
– Szarzynka skórzasta Parmelina tiliacea, VU, ochrona ścisła
BEZKRĘGOWCE
-Biegacz zwężony Carabus convexus NT, ochrona częściowa
-Biegacz pomarszczony Carabus intricatus LC, ochrona częściowa
-Kosarz długonogi Opilio saxatilis, nowy gatunek dla Gór Świętokrzyskich
KRĘGOWCE
-Mopek zachodni Barbastella barbastellus N 2000, IUCN-NT, DD, ochrona ścisła, wymagający ochrony czynnej
-Dzięcioł zielonosiwy Picus canus N 2000, ochrona ścisła
-Dzięcioł czarny Dendrocopos martius, N 2000, ochrona ścisła
-Muchołówka mała Ficedula parva, N 2000, ochrona ścisła
-Siniak Columba oenas, ochrona ścisła
-Popielica Glis glis, IUCN-LC, ochrona częściowa, wymagający ochrony czynnej.
Fragment drzewostanu to grąd subkontynentalny, siedlisko Natura 2000.
Legenda:
N 2000: gatunek wymieniony w Dyrektywie Ptasiej lub Siedliskowej
NT: gatunek wymieniony na czerwonej liście roślin i grzybów lub zwierząt, bliski zagrożenia
VU: gatunek wymieniony na czerwonej liście roślin i grzybów lub zwierząt, narażony na wyginięcie
LC: gatunek wymieniony na czerwonej liście roślin i grzybów lub zwierząt, gatunek najmniejszej troski
DD: gatunek wymieniony na czerwonej liście roślin i grzybów lub zwierząt, gatunek o niejasnym statusie
IUCN-NT: gatunek wymieniony na czerwonej liście IUCN, bliski zagrożenia.
Takie nagromadzenie gatunków chronionych i zagrożonych na terenie 1,3 ha poddanym silnej antropopresji, zaobserwowane w bardzo krótkim okresie, jednoznacznie wskazuje, że jest to obszar wyjątkowo cenny, o wysokich wartościach przyrodniczych, pełniący ważną funkcję ekologiczną i stanowiący nierozerwalną część całości Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Rok temu, kiedy publikowaliśmy dane z badan dyrektor ŚPN cofnął nam na nie zgodę. Może i teraz to zrobi. To będzie jednoznaczna informacja. Były minister środowiska Woś postawił nas w sytuacji, w której musimy użyć danych zanim badania się skończyły.
Badania ciągle trwają. Wiele okazów czeka na oznaczenie.Dlaczego to lista śmierci? Bo jeśli ten kawałek zostanie usunięty z granic ŚPN to trafi w ręce zakonników a Ci przekształcą je w wielkie centrum rozrywki i pielgrzymek religijnych. Nie będzie go już chroniło obecne prawo.