• tel. 883 908 750,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Korzenie


2020-12-29

 

 

Przyznanie dotacji

Od listopada 2020 realizujemy projekt: „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 23320 EUR .

Wnioski złożyło ponad 1300 podmiotów a dofinansowanie otrzymało niespełna 60 z nich, w tym stowarzyszenie MOST.

Projekt poświęcony jest ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz światowego obiektu UNESCO-Krzemionki.

Dotację przyznano nam w ramach programu Aktywni Obywatele.

Co to za program?

„Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Jakie są jego główne cele ?

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Zgodnie z umową dwustronną między rządem polskim a rządami Państw-Darczyńców środki przeznaczone na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego podzielone zostały na dwa programy: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o budżecie 30 milionów EUR i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o budżecie 23 milionów EUR. Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji”.

Jakie są główne działania przewidziane w tym projekcie?

W ramach działań kontrolnych i strażniczych, przy wykorzystaniu aktywności społeczności lokalnych,będą monitorowane wszelkie działania administracyjne dotyczące światowego obiektu UNESCO”Krzemionki Opatowskie” oraz Świętokrzyski Park Narodowy. To dwa najcenniejsze obiekty przyrodniczo – kulturowe woj.świętokrzyskiego. Każde z nich objęte jest kilkoma formami ochrony.Mimo to oba są silnie zagrożone. Podjęte będą działania kontrolne – próba powstrzymania szkodliwych decyzji administracyjnych, dotyczących pomniejszenia obszarów chronionych.

To naturalnie tylko krótka charakterystyka działań. Więcej informacji w zakładce „Projekty” oraz podstronie poświęconej wyłącznie projektowi „Korzenie….”.