• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Konsultacje społeczne: strategia leśna Unii Europejskiej


2021-04-04

Komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział:
„Chcemy, aby strategia leśna była prawdziwym przełomem w sposobie, w jaki chronimy nasze lasy, zarządzamy nimi i je rozwijamy, dla naszej planety, ludzi i gospodarki. Działając na własnym Europejskim podwórku, chcemy również dawać przykład reszcie świata. Nasze lasy cierpią w momencie, kiedy najbardziej ich potrzebujemy. Stanowią one dużą część rozwiązania wielu wyzwań, przed którymi stoimy podczas rozwiązywania problemów związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną, i mogą w znacznym stopniu przyczynić się do trwałej odbudowy”.

Ochrona naturalnych procesów przyrodniczych na obszarach względnie dobrze zachowanych, zarówno leśnych jak i mokradłowych na powierzchni przynajmniej 10% powierzchni kraju może dać nadzieję na powstrzymanie galopującego tempa spadku bioróżnorodności.
Trzeba też pamiętać, że lasy w Polsce pełnią trzy funkcje wskazane w ustawie: społeczną, gospodarczą i przyrodniczą. Te trzy funkcje to trzy filary konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Prawo jest tak skonstruowane, żeby podejmując działania gospodarcze, pozostałe dwa warunki również były dochowane. To znaczy, że gospodarka leśna musi uwzględniać interes społeczny inny niż ekonomiczny oraz, że potrzeby dzikiej przyrody musza być respektowane.

Jak wiecie do jutra można zabrać głos w europejskich konsultacjach społecznych dotyczących strategii na rzecz bioróżnorodności. Strategia ta zakłada objęcie ochroną 10% powierzchni kraju, najcenniejszych obszarów gdzie priorytetem ma być zachowanie naturalnych, niezakłóconych procesów przyrodniczych. Te tereny to np. najcenniejsze polskie lasy z wieloma zagrożonymi wymarciem gatunkami.
Bo niestety wiele takich obszarów wciąż nie jest chronionych i funkcja gospodarcza dominuje tam nad społeczną i przyrodniczą.
Lasy Państwowe na swoich stronach opublikowały obszerne raporty dotyczące wpływu strategii na lasy.

Oto konkluzja jednej z ekspertyz:
„Prawdziwym wyzwaniem czasu nie jest dalsze zwiększanie powierzchni ‘terenów chronionych’ i wzrost powierzchni objętej ochroną ścisłą, tylko doskonalenie i wdrażanie na jak najszerszą skalę do praktyki metod zagospodarowania lasów sprzyjających zachowaniu ich prawdziwie wielofunkcyjnego charakteru, w możliwie jak najmniejszej skali przestrzennej, a także zapewnienie efektywności ekonomicznej gospodarki leśnej oraz przygotowanie ekosystemów leśnych na problemy, jakie już się pojawiają i jakich należy spodziewać się w bliskiej przyszłości ze strony zmieniającego się klimatu i innych czynników środowiska. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga jednak aktywnych, dobrze przemyślanych działań i programów, a nie forsowania strategii polegających na ‘nic nie robieniu’, jak to jest w przypadku ochrony ścisłej.”
EKSPERTYZY DOTYCZĄCE UNIJNEJ STRATEGII DLA BIORÓŻNORODNOŚCI – Bogdan Brzeziecki – Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą – wpływ na zbiorowiska leśne.

Niestety oznacza to, że Lasy Państwowe są przeciwne powoływaniu nowych obszarów chronionych w Polsce. W czasie głębokiego kryzysu przyrodniczego i klimatycznego to fatalna wiadomość.
Przedkładanie gospodarczej funkcji lasu ponad dwie pozostałe jest nie tylko szkodliwe ale także sprzeczne z Konstytucją polską. Dlatego raz jeszcze apelujemy o oddanie głosu w europejskich konsultacjach dotyczących strategii na rzecz bioróżnorodności.
Zabierz głos: https://ec.europa.eu/poland/events/210202_konsultacje_pl

Fot. Ł. Misiuna, martwa jodła, drzewo biocenotyczne. Planowany rezerwat przyrody „Uroczysko w Siodłach”, Nadleśnictwo Zagnańsk