• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Konferencja przyrodnicza „Pacjent Przyroda”


2023-08-15

Pacjent Przyroda. Konferencja przyrodnicza w Krzemionkach

Zapraszamy na konferencję przyrodniczą Pacjen Przyroda.

2 września 2023 roku w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbędzie się konferencja naukowa „Pacjent Przyroda. Możliwości i potrzeby tworzenia nowych obszarów chronionych w Polsce oraz ochrony obszarów istniejących”. Niniejsza konferencja ma być inauguracją corocznych, przyrodniczych konferencji, których organizatorem jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze M.O.S.T.

Link do strony www konferencji z programem i formularzem rejestracyjnym: http://krzemionki.konferencjamost.pl/

W ramach problemów konferencyjnych stawiamy pytania: czy potrzebna jest ochrona przyrody, czy możliwe jest tworzenie nowych obszarów chronionych, jak nimi zarządzać, czy obecne prawo nadąża za wyzwaniami dynamicznych zmian cywilizacyjnych, czy ochrona lokalnie ma znaczenie globalnie, co chronić, po co chronić?

Tylko 0,54 proc. powierzchni kraju objęte jest ochroną jako rezerwaty przyrody. Tylko 0,32 proc. powierzchni województwa świętokrzyskiego to rezerwaty przyrody. Mimo tego, że w naszym kraju wciąż znajduje się wiele unikalnych, przyrodniczo cennych, dobrze zachowanych obszarów, obejmowanie ich ochroną prawną napotyka rozmaite trudności.

Powoływanie nowych obszarów chronionych, przede wszystkich tych o najwyższym reżimie – parków narodowych i rezerwatów, ma szczególne znaczenie w kontekście takich globalnych zagrożeń, jak zmiany klimatyczne, presja ze strony gatunków inwazyjnych, szybkie tempo wzrostu populacji ludzkiej z dynamicznym rozwojem wszelkiej infrastruktury. Zjawiska te wspólnie tworzą system oddziaływań o charakterze sprzężenia zwrotnego, skutkiem czego na całym świecie notuje się nieznane dotąd tempo zaniku różnorodności biologicznej.

Ochrona najcenniejszych przyrodniczo miejsc, przede wszystkim starych, naturalnych lasów oraz wszelkich rodzajów mokradeł zaczyna mieć znaczenie nie tylko z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności jako takiej, ale też jako warunek zachowania zdrowia i życia ludzi, czyli dotyczy zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Zarówno stare lasy, jak i mokradła nieleśne są naturalnym rezerwuarem wody, wiążą również dwutlenek węgla. Tym samym stanowią naturalną barierę chroniąca ludzi i inne ekosystemy oraz organizmy przed nieodległą perspektywą coraz intensywniejszych zjawisk atmosferycznych, w tym susz. Co za tym idzie obszary takie mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarki, także żywnościowej.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zarządza większością obszaru rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie. Na Muzeum spoczywa obowiązek realizacji zapisów Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Krzemionki. Właśnie to miejsce nadaje się szczególnie dobrze do podejmowania wszelkiej problematyki związanej z długofalową, przemysłową działalnością człowieka w stale zmieniającym się przyrodniczo świecie.

Rezerwat jest częścią obszaru Natura 2000 Krzemionki, światowym obiektem dziedzictwa UNESCO jako komponent Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, a jego fragment to Pomnik Historii ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Swój udział w konferencji zapowiedzieli naukowcy i działacze organizacji pozarządowych zajmujący się ochroną przyrody. Prelegenci będą reprezentować: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polską Akademię Nauk w Krakowie, Fundację Lasy i Obywatele oraz Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze.

Link do wydarzenia w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/events/1760543401068201?ref=newsfeed

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

sobota 2 września 2023 r.,  godz. 9:00-19:00

 

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia M.O.S.T (www.mostedu.pl) oraz Muzeum (www.muzeumostrowiec.pl), a także w mediach społecznościowych obu instytucji.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Patronaty prasowe nad wydarzeniem objęły Miesięcznik Dzikie Życie, Magazyn Salamandra, TVP3 Kielce, Lokalna.TV, Radio Kielce, Radio Ostrowiec, Gazeta Ostrowiecka, Gazeta Wyborcza Kielce. STV.info oraz ROT Świętokrzyskie.

Sponsorem konferencji jest Formaster S.A., producent marki Dafi.