• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Konferencja naukowa KORZENIE 23.10.2021 Geonatura Kielce


2021-10-19

Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST ma przyjemność zaprosić na organizowaną przez siebie konferencję naukową Korzenie. Konferencja będzie poświęcona problemom badań i ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obiektu światowego dziedzictwa UNESCO Krzemionki.

Konferencja naukowa „Korzenie. Problemy badań i ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” poświęcona jest problematyce badań i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dwóch najważniejszych obiektów chronionych w województwie świętokrzyskim: Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu i obiektowi światowego dziedzictwa UNESCO Krzemionki.

Oba  obszary są  częścią krajowej sieci Natura 2000. Oba zostały uznane za Pomnik  Historii i każdy z nich objęty jest ochrona Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zarówno ŚPN jak i Krzemionki to obiekty o randze międzynarodowej, a jednocześnie przeżywające głęboki kryzys ochrony swoich wartości.

Konferencja odbędzie się 23 października 2021 roku w Kielcach na terenie obiektu Geonatura Kielce. Rozpoczęcie jest zaplanowane na godzinę 10:200 a zakończenie na 19:00. Konferencja odbędzie się hybrydowo, z możliwością udziału osobistego oraz online.

Wystąpienia będą dotyczyły stanu zbadania archeologicznego, geologicznego i przyrodniczego obu obiektów. Przedstawione będą też problemy ochrony i zagrożenia dla obiektów.

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań naukowych, zaprezentowanie stanu wiedzy, problemów ochrony, statusu prawnego i możliwości ich skutecznej ochrony.

Konferencja uzyskała patronaty honorowe: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Kielc, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Geonatury Kielce oraz Muzeum Historyczno-
Archeologicznego w Krzemionkach. Patronatem medialnym wydarzenie objęła TVP 3.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się tu:

http://konferencjamost.pl/?fbclid=IwAR15elk7tfmQf0aWap_OFC-6_SQHYMSSzd1vZhklHQlydM73icsyXPmUunA

Konferencja jest podsumowaniem prac zrealizowanych w ramach projektu „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich”.
Projekt poświęcony jest ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz światowego obiektu UNESCO -Krzemionki. Projekt dofinansowany z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy