• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Lokalnego zmniejsza Świętokrzyski Park Narodowy


2021-04-28

Rząd kontynuuje prace mające na celu usunięcie z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego bezcennego fragmentu na Łyścu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska przesłała projekt wadliwego prawnie projektu rozporządzenia dotyczącego zmiany granic #ŚwiętokrzyskiParkNarodowy do zaopiniowania przez #KomisjaWspólnaRząduiSamorząduTerytorialnego.
Sam fakt dalszego procedowania dokumentu tworzonego z naruszeniem prawa jest skandaliczny.

Ministra Golińska swoje pismo do Komisji Wspólnej datuje na 13.03. 2021. Dokument ten do obiegu publicznego trafia jednak dopiero 15.04.2021. Wtedy to ministerstwo zamieściło swoje pismo na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego, gdzie każdy obywatel może śledzić jak procedowana jest ta sprawa. Komisja miała 30 dni na odniesienie się do dokumentu. W tym czasie opinia publiczna nie wiedziała, że trwają takie konsultacje co oznacza, że obywatele nie mając wiedzy, nie mogli zareagować w Komisji Wspólnej.

Okazuje się też, że Komisja zajęła się sprawą już 25.03.2021Wystąpiliśmy do Komisji o udostępnienie zapisu sesji wraz z opinią. W otrzymanej odpowiedzi uzyskujemy tylko taką informację:

„w nawiązaniu do prośby informuję, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) był przedmiotem posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 31 maca 2021 r. Poniżej zamieszczam zapis z projektu protokołu do przedmiotowego punktu:
„Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) – wysłano 15.03.21 r.
Opinia pozytywna”

Z poważaniem

Marzena Radziszewska

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”

Nie przekazano nam protokołu z obrad ani zapisu audiowideo z obrad, o co wnioskowaliśmy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Komisja nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia.

Wystąpiliśmy ponownie o informacje na temat tego, jak głosowali poszczególni członkowie Komisji.

A tak wygląda lista osób zasiadającej w Komisji:

-Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Związek Województw RP, Współprzewodniczący KWRiST, partia PIS
-Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich ,kiedyś związany z PO
-Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Związek Miast Polskich/Unia Metropolii Polskich , PO
-Eugeniusz Gołembiewski Burmistrz Kowala, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, zgłoszony przez lokalny komitet
-Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, lokalny komitet
-Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Związek Powiatów Polskich, partia PIS
-Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, prawdopodobnie bezpartyjny
-Tomasz Gromala, Wójt Gminy Lipnica Murowana, Członek Zarządu Unii Miasteczek Polskich
-Jacek Sutryk Prezydent Miasta Wrocławia Związek Miast Polskich, bezpartyjny ale rekomendowany przez PO
-Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP, partia PO
-Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich, bezpartyjny popierany przez różne opcje
-Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Związek Powiatów Polskich, partia PO
-Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST, kiedyś PO, kieruje biurem od 30 lat

W sprawie ŚPN w ostatnich latach dochodzi do przypadków naruszeń prawa, które dotyczą całego systemu ochrony przyrody w Polsce:
Minister Kowalczyk złamał prawo poświadczając nieprawdę ogłaszając projekt rozporządzenia mówiący, że fragment Łyśca utracił bezpowrotnie swoje wartości przyrodnicze i kulturowe. Minister Woś złamał prawo ogłaszając konsultacje społeczne niezgodnie z prawem, oraz to co minister Kowalczyk. Minister Kurtyka także poświadcza nieprawdę, procedując projekt rozporządzenia. Sekretarz Stanu Golińska poświadcza nieprawdę interpretując ustawę tak, że usunięcie Łyśca nie jest pomniejszeniem, poświadczeniem nieprawdy jest twierdzenie o bezpowrotnej utracie wartości głoszone przez 3 ministrów, Sekretarz Stanu Golińską i dyrektora Reklewskiego.