• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Jaki dla Stowarzyszenia MOST był rok 2021?


2021-12-31
2021 rok był niezwykły. Niezwykle dynamiczny, zmienny, wypełniony wieloma przełomowymi wydarzeniami na całym świecie.
Pędziliśmy na naszym statku kosmicznym Ziemia jeszcze szybciej niż zwykle. Co potwierdzają naukowcy.
Dla naszej małej społeczności zgromadzonej pod szyldem Stowarzyszenia Społeczno-Przyrodniczego to był rok niezwykle ciężkiej, trudnej, wymagającej pracy. Wielokrotnie zmagaliśmy się z własnymi ograniczeniami, musieliśmy podejmować się zadań, do których nie byliśmy gotowi. Trudno to wszystko co się wydarzyło opowiedzieć.
Dlatego podamy tylko kilka liczb i faktów, tych które pozwolą Wam zorientować się co się u nas działo:
✅Realizowaliśmy projekty:
🐛„Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” realizowany dzięki wsparciu Fundacji „Stocznia”. Był on finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG”. W ramach tego projektu kontynuowaliśmy prace nad zachowaniem integralności #ŚwiętokrzyskiParkNarodowy, ale też pracowaliśmy na rzecz zachowania obiektu świtowego dziedzictwa #Unesco #Krzemionki. Ochroniliśmy też rezerwat archeologiczny #Rudki przed zniszczeniem go przez dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zabiegaliśmy o nie wybudowanie wieży widokowej na Łysicy.
🐛Projekt „Parasol dla Natury”, polegający na zbadaniu kilkunastu przyrodniczo cennych miejsc w świętokrzyskim, przygotowaniu raportów i wniosków o powołanie obszarów chronionych. Projekt ten realizowaliśmy dzięki wsparciu firmy #Formaster.
🐛11 zimowy spis nietoperzy w obiektach pochodzenia antropogenicznego w województwie świętokrzyskim.
🐛Projekt ochrony i badań zwierząt nocnych realizowany we współpracy z nadleśnictwami Kielce, Zagnańsk i Staszów.
✅Zorganizowaliśmy konferencję naukową poświęconą wartościom przyrodniczym i kulturowym Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Krzemionek.
✅Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Staszów, Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 #OstojaWierzejska, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy #Staszów
✅Wzięliśmy udział w kształtowaniu strategii rozwoju #Kielce
✅weszliśmy w skład Rady Smart City Kielce
✅byliśmy autorami lub współautorami kilku publikacji naukowych
✅Spędziliśmy około 1500 godzin wykonując prace terenowe
✅zgromadziliśmy ponad 6000 plików związanych z naszymi działaniami, zajmujących około 8 TB pamięci
✅odkryliśmy ponad 20 nowych gatunków dla województwa świętokrzyskiego
✅odkryliśmy ponad 500 nowych dla świętokrzyskiego stanowisk gatunków uznawanych za rzadko występujące i zagrożone.
✅zmieniliśmy Zarząd i nazwę organizacji oraz siedzibę.
✅sformułowaliśmy i wysłaliśmy ponad 120 pism do różnych urzędów w tym pisma do #PrezydentPolski, #Premier, #PapieżFranciszek.
✅współpracowaliśmy z politykami tych partii, które były taką współpracą zainteresowane. Byliśmy w #Sejm.
✅współpracowaliśmy z najważniejszymi instytucjami naukowymi w Polsce zajmującymi się przyrodą oraz z największymi organizacjami pozarządowymi, a także z wieloma urzędami.
✅Ukazało się kilkadziesiąt tekstów publicystycznych i popularyzujących przyrodę świętokrzyskiego, związanych z naszymi aktywnościami.
✅opracowaliśmy lub zleciliśmy opracowanie kilku bardzo ważnych raportów dotyczących cennych przyrodniczo miejsc w świętokrzyskim.
✅Doprowadziliśmy do powołania pełnomocnika Prezydenta Kielc do spraw ochrony bioróżnorodności i klimatu.
Niestety w tym roku zmarł nasz przyjaciel, wspaniały entomolog Andrzej Melke. Bardzo go nam brakuje.
To tylko część naszej pracy. Było tego dużo. W 2022 roku chcemy kontynuować to, co robiliśmy w mijającym 2021.
Życzymy Wam żeby 2022 rok był dobry, spokojny i bezpieczny, pełen przynoszących korzyści działań. Oraz pełen niepodejmowania działań destrukcyjnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali.