• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Chronimy świętokrzyskie lasy!


2020-09-14

Stowarzyszenie MOST realizując projekt badań i ochrony przyrody Świętokrzyski parasol dla Natury zaprosiło do partnerstwa w jego realizacji Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

W cyklu kilkumiesięcznych spotkań roboczych Stowarzyszenia i Nadleśnictw Staszów i Zagnańsk udało się wypracować zasady współpracy.
Wśród ustaleń znalazły się między innymi deklaracja Stowarzyszenia o informowaniu nadleśnictw o wynikach prac oraz zobowiązanie, że Stowarzyszenie przeprowadzi dla leśników cykl spotkań dotyczących ochrony bioróżnorodności w procesie prowadzonych prac leśnych.
Nadleśnictwa zobowiązały się do przekazania Stowarzyszeniu własnych danych przyrodniczych, wstrzymania prac leśnych na wskazanych obszarach do czasu wypracowania konsensusu co do możliwości i sposobów ich ochrony oraz zadeklarowały, że dokonają wszelkich starań, aby najcenniejsze lokalizacje nie utraciły swoich wartości przyrodniczych.

Obie strony, badacze i leśnicy, podjęli też zobowiązanie, że wspólnie zaprojektują możliwe do prowadzenia zabiegi gospodarki leśnej na wskazanych obszarach, tak aby nie kolidowała ona z potrzebami ochrony najcenniejszych gatunków i siedlisk.
Leśnicy zobowiązali się też do zaniechania prac leśnych we wskazanych przez Stowarzyszenie lokalizacjach przynajmniej do końca 2020 roku.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja naukowa, na która będą zaproszeni także leśnicy.
W nadleśnictwie Staszów znajdują się dwie powierzchnie badawcze, w nadleśnictwie Zagnańsk cztery powierzchnie badawcze i w nadleśnictwie Kielce jedna powierzchnia. Są to w większości obszary źródliskowe, podmokłe, z dużą ilością martwego drewna, pełniące ważne funkcje wodochronne i mające ogromne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Są to miejsca o dużym nagromadzeniu gatunków typowych dla lasów o cechach lasów naturalnych, z wieloma gatunkami „puszczańskimi”, rzadko występującymi w Polsce, silnie zagrożonymi wyginięciem.

Projekt Świętokrzyski parasol dla Natury jest finansowany przez producenta marki #Dafi.

Fot. Ł. Misiuna