• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Apel Stowarzyszenia MOST w sprawie Łyśca do starosty kieleckiego


2022-01-03

W związku ze skierowaniem projektu Rady Ministrów nr RD 162 w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego do podpisu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, kierujemy apel do Starosty Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego. Po podpisaniu projektu rozporządzenia przez premiera fragment 1,35 ha zostanie wyłączony z granic SPN. Wejdzie on w zarząd starosty kieleckiego. To starosta podejmie decyzję co zrobi bezcennym fragmentem Łyśca. Czy skarb narodowy pozostanie w rękach Skarbu Państwa? Czy też starosta w jakiś sposób odda go lub odsprzeda Zakonowi Oblatów z Łyśca? 

APEL

Starosta Kielecki Mirosław Gębski

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Szanowny Panie Starosto

Reprezentując 38 000 Polek i Polaków, środowisko naukowców i działaczy społecznych, apelujemy do Pana aby po przejściu w Pański zarząd trzech nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2039/1, 2039/2, 2039/3 o wartości nie mniejszej niż 5,5 mln złotych leżących na Górze Łysiec, zaniechał Pan pozbycia się ich ze Skarbu Państwa.

Nieruchomości te przedstawiają bezcenną wartość przyrodniczą i kulturową i jako część unikalnej spuścizny powinny zostać własnością Skarbu Państwa, to jest wszystkich Polek i Polaków.

To od Pana decyzji zależy, czy to niezwykłe miejsce zachowa swój unikalny charakter i unikalne wartości.

Wierzymy, że leży Panu na sercu dobro Polski i Skarbu Państwa.

Jeśli jednak podejmie Pan inna decyzję, wnioskujemy o udostępnienie nam na podstawie obowiązującego prawa wszelkich informacji dotyczących procedury sprzedaży lub przekazania wymienionych nieruchomości Zakonowi Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w oparciu o podpisany przez Pana list intencyjny w tej sprawie.

Deklarujemy też chęć zaplanowania sposobu wykorzystania tych nieruchomości w przypadku pozostawienia ich w zarządzie Starosty Powiatowego. W przypadku podjęcia decyzji o pozbyciu się tych gruntów, deklarujemy wolę nabycia tego terenu.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia MOST

Prezes Dominik Włudyga

Wiceprezes Łukasz Misiuna