• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Strzeż Korzeni! Zostań wolontariuszem w Świętokrzyskim Parku Narodowym


2020-12-30
Przyroda i zabytki Łyśca w #ŚwiętokrzyskiParkNarodowy są silnie zagrożone wieloma niszczącymi zjawiskami. Niestety dyrekcja ŚPN nie reaguje stosownie do tych zagrożeń a nawet czasami działa w sprzeczności z interesem i potrzebami ochrony parku.
Dlatego powołujemy grupę wolontariuszy, których zadaniem będzie dokumentowanie wszelkich negatywnych zjawisk i zdarzeń na Łyścu. Bez względu na to, czy obszar ten zostanie w granicach parku, trzeba pamiętać, że to także obszar Natura 2000 „Łysogóry” a całe wzgórze jest objęte ochroną jako rezerwat archeologiczny oraz Pomnik Historii.
W ramach prac grupy będziemy:
-analizować natężenie ruchu turystycznego
-badać zanieczyszczenie hałasem i światłem
-dokumentować niezgodne z prawem działania związane z niszczeniem siedlisk, stanowisk gatunków zagrożonych i chronionych oraz zabytków.
Zebrane przez Ciebie dane wykorzystamy w celu poprawy ochrony Łyśca.
Jeśli masz kilka godzin w miesiącu do dyspozycji, chcesz pomóc ocalić unikat przyrodniczy i kulturowy, masz aparat fotograficzny np. w telefonie: ZAPRASZAMY.
Zgłoś się do nas.
Przeszkolimy Cię w zakresie wartości przyrodniczych i kulturowych Łyśca i ŚPN oraz prawa ochrony przyrody i środowiska, powiemy Ci jak podejmować obywatelskie interwencje w sprawach ochrony przyrody, nauczymy jak rozpoznawać gatunki dzikiej fauny i flory.
Inicjatywa podjęta jest w ramach naszego działania „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” dofinansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele-fundusz Krajowy.
PISZ DO NAS TU: biuro@mostedu.pl. W tytule maila napisz: Wolontariat Łysiec.