• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Parasol dla Natury 2023


2023-01-15
Rok 2023 jest trzecim rokiem realizowanego przez nas projektu badań i ochrony miejsc przyrodniczo cennych w województwie świętokrzyskim. Wytypowaliśmy aż 15 lokalizacji, które uznaliśmy za potencjalnie cenne i zasługujące na ochronę w formie rezerwatów przyrody, pomników przyrody, użytków ekologicznych i stref ochronnych.
W ciągu dwóch pierwszych lat realizacji projektu nasz zespół przyrodników zbierał dane terenowe. Wykonaliśmy kilkaset kontroli terenowych, zebraliśmy tysiące danych.
Obecnie porządkujemy dane, przygotowujemy mapy cyfrowe, opisy stanowisk, analizujemy wartość i znaczenie każdej lokalizacji i obiektu. Z ochrony niektórych musimy zrezygnować, ponieważ pierwsze oceny ich wartości okazały się zbyt optymistyczne. Inne z naszych lokalizacji wymagały dodatkowych ekspertyz, ponieważ okazało się, że znacznie cenniejsze niż sądziliśmy.
Tym co nam przyświecało gdy rozpoczynaliśmy projekt było założenie, że wobec postępujących zmian klimatycznych świat przyrody ale i ludzie będą coraz bardziej narażeni utratą starych, naturalnych lasów oraz mokradeł. Uznaliśmy, że powinniśmy jak najszybciej podjąć wysiłek ochrony starych, podmokłych drzewostanów, obszarów źródliskowych, bagiennych, łąk i dolin rzek i strumieni.
Już żyjemy w świecie utraty bioróżnorodności, utraty wody, rosnących temperatur. Zjawiska te będą z biegiem najbliższych lat nasilać problemy, z którymi ludzie będą się musieli mierzyć nie będąc na to przygotowanymi.
Ochrona lasów, mokradeł i bioróżnorodności to ochrona zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi.
Nasz projekt #ParasoldlaNatury do końca 2022 roku był wspierany finansowo przez firmę #Formaster producenta marki #Dafi. Jesteśmy wdzięczni za tę pomoc, bo pozwoliła nam na wykonanie wielu specjalistycznych ekspertyz. Bez tej pomocy nigdy by nam się nie udało wykonać tak dużej pracy w tak krótkim czasie.
Od 2023 roku sami będziemy prowadzić nasz projekt. Mamy nadzieję, że uda nam się powołać choć jeden obszar chroniony.
Zapraszamy do zobaczenia filmu, który zrealizowała dla nas Ukraińska artystka. Tak jej oczami wygląda nasza misja i nasz projekt. Oraz nasza sytuacja.
Zapraszamy też do wspierania nas darowiznami i przekazywaniem 1,5% swojego podatku na cele związane z ochroną świętokrzyskiej przyrody. Możecie też wspierać nas swoją pracą w naszym zespole.