• tel. 518605698,
  • e-mail: biuro@mostedu.pl

Ważna publikacja dotycząca wskaźnikowego dla lasów naturalnych gatunku chrząszcza


2022-03-01
Dwóch członków naszego Stowarzyszenia: Mateusz Sapieja i nieżyjący Andrzej Melke wraz Magdalena Ranocha opublikowało ważną pracę w renomowanym specjalistycznym periodyku Zootaxa. Część danych wykorzystanych w artykule została zebrana w ramach naszego projektu Parasol dla Natury, który realizujemy dzięki współpracy z producentem marki Dafi.
Artykuł dotyczy pewnego bardzo rzadko stwierdzanego chrząszcza. Autorzy stawiają tezę, że  kusak ten jest gatunkiem wskaźnikowym dla lasów naturalnych i pierwotnych.
Rugilus mixtus (Lohse, 1956) jest rzadko stwierdzanym gatunkiem kusaka, wykazanym jedynie z kilku krajów europejskich. Do tej pory z Polski wykazano go zaledwie z trzech stanowisk. Po przeanalizowaniu zbiorów muzealnych podajemy 9 nowych stanowisk. Na podstawie obserwacji tego gatunku przez autorów oraz dostępnej literatury, podajemy szczegółowe wymagania ekologiczne, które wcześniej były podawane szczątkowo. Z uwagi na to, że gatunek ten jest silnie związany z wilgotnymi biotopami, gdzie niezbędnym elementem jest obecność martwych, butwiejących drzew lub pniaków oraz zdecydowana większość jego znanych stanowisk znajduje się na terenach cennych przyrodniczo, sugerujemy, że Rugilus mixtus może być wykorzystywany jako gatunek wskaźnikowy przy
badaniach dotyczących waloryzacji lasów naturalnych.
W celu poprawności determinacji omawianego gatunku, spośród trzech innych podobnych gatunków z rodzaju Rugilus występujących w środkowej Europie, podajemy klucz wraz z rysunkami i fotografiami edeagusów.
Jedno ze stanowisk tytułowego gatunku znajduje się w naszej badanej lokalizacji w okolicy miejscowości Siodła na północ od Kielc. Powierzchnia pokryta jest starodrzewem jodłowo-bukowym. Swoje źródła ma tu potok Sufraganiec. Otoczenie stanowią drzewostany bukowe, jodłowe i sosnowe w wieku od 73 do 138 lat. Jest to zwarty kompleks leśny, z duża zawartością drewna martwych drzew w różnym etapie rozkładu. W tym miejscu planujemy powołanie rezerwatu przyrody „Puszcza Staropolska”.
Autorom gratulujemy!