• tel. 883 908 750,
 • e-mail: biuro@mostedu.pl

1,5% podatku od osób fizycznych dla OPP


2023-02-06

Przekaż 1% naszej organizacji

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Województwo świętokrzyskie obfituje w niezwykłe, piękne i cenne przyrodniczo miejsca. Około 60% powierzchni województwa objęta jest wszelkimi przewidzianymi przez polskie prawo formami ochrony przyrody. Jednocześnie od lat obserwujemy liczne niepokojące zjawiska, które prowadzą do zmniejszania bioróżnorodności naszego regionu. Przyrodnicy od lat starają się zachować najcenniejsze miejsca w dobrym stanie oraz chronić obszary mało znane, ale równie cenne i zagrożone. Każdy może przyłączyć się do działań na rzecz ochrony przyrody województwa świętokrzyskiego. 

Wśród możliwości działania na rzecz przyrody w świętokrzyskim, obok członkostwa w Stowarzyszeniu M.O.S.T., realizacji projektów badawczych, ochroniarskich i edukacyjnych, współpracy wolontaryjnej, można też przekazać 1,5% ze swojego podatku (wczęsniej 1%).

Stowarzyszenie M.O.S.T. istnieje od 2009 roku, a od 2014 jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każda osoba fizyczna może przekazywać od tego  na rzecz stowarzyszenia 1,5% podatku dochodowego.

Stowarzyszenie M.O.S.T.  od początku swojego istnienia realizuje autorskie projekty badań i ochrony przyrody oraz programy edukacyjne. Wśród działań finansowanych  ze środków własnych tj. darowizn, składek członkowskich i wpływów z podatku od osób fizycznych prowadzimy następujące projekty:

 • badania i ochrony lasów wierzejskich i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”;
 • badań i ochrony nietoperzy w województwie świętokrzyskim;
 • ochrony bioróżnorodności w Kielcach;
 • ochrony starych drzew;
 • doradzamy też społecznościom lokalnym i interweniujemy w ich imieniu w ważnych dla nich sprawach związanych z ochroną przyrody;
 • włączamy się w proces konsultacji społecznych w związku z problemami ochrony miejsc przyrodniczo cennych;
 • prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych na temat bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim;
 • zbieramy dane terenowe i publikujemy w specjalistycznych i popularnych periodykach;
 • organizujemy wystawy, sympozja, obozy;
 • prowadzimy portal internetowy ecopress.pl;
 • Nasze starania o zachowanie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego to nie tylko publikowanie postów i artykułów. Nasi specjaliści już teraz gromadzą dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach, które następnie możemy wykorzystać w praktyce;
 • Poza działaniami na rzecz zachowania integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego, chcielibyśmy także przyczynić się do powstania nowych obszarów chronionych w naszym województwie. Wraz z firmą Formaster przygotowaliśmy projekt pt. „Świętokrzyski parasol dla Natury”, który pozwoli na ochronę miejsc przyrodniczo cennych w regionie;

Stowarzyszenie M.O.S.T. współpracuje z przyrodnikami z całego kraju.

Aby nasze działania mogły być skuteczne, profesjonalne i niezależne potrzebujemy wsparcia szerokiego grona współpracowników.

Przekaż swój 1,5 % na ochronę świętokrzyskiej przyrody.
Twój 1,5% ma sens!
KRS 0000334359

Możesz wypełnić PIT online: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000334359/…

Pieniądze zebrane dzięki 1,5 % pozwolą nam na:
👉 pokrycie kosztów bieżącej działalności,
👉 pokrycie kosztów wykonanych ekspertyz,
👉 prowadzenie niezależnych badań, projektów czynnej ochrony, w tym wniosków o powołanie rezerwatów
👉 zakup sprzętu potrzebnego do kolejnych działań (w najbliższym czasie planujemy zakup m.in. drona )

❗️Pamiętaj, że tylko dzięki pracy specjalistów zdobywamy twarde argumenty pozwalające walczyć o obecne i ustanawiać kolejne obszary chronione.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego podlegamy kontroli i nadzorowi Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każdego roku składamy sprawozdania finansowe i merytoryczne, które podlegają weryfikacji oraz są upubliczniane.

Świętokrzyska przyroda zasługuje na naszą troskę. Przyłączcie się!