• tel. 518605698,
 • e-mail: biuro@mostedu.pl

1,5% podatku od osób fizycznych dla OPP


2023-02-06
1,5% Baza terenowa

Przekaż 1% naszej organizacji

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Stowarzyszenie Społeczno – Przyrodnicze M.O.S.T. jest organizacją  non – profit. Nasze działania koncentrują się wokół problematyki ochrony bioróżnorodności w tym ochrony miejsc przyrodniczo cennych, przyrodniczych badań naukowych, edukacji przyrodniczej ale też wszystkiemu co wiąże się z zapewnieniem udziału pełnoprawnego udziału obywatelom w procesie podejmowania decyzji w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym. 

Wśród możliwości działania na rzecz przyrody w świętokrzyskim, obok członkostwa w Stowarzyszeniu M.O.S.T., realizacji projektów badawczych, ochroniarskich i edukacyjnych, współpracy wolontaryjnej, można też przekazać 1,5% ze swojego podatku.

Stowarzyszenie M.O.S.T. istnieje od 2009 roku, a od 2014 jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każda osoba fizyczna może przekazywać  na rzecz stowarzyszenia 1,5% podatku dochodowego.

Stowarzyszenie M.O.S.T.  od początku swojego istnienia realizuje autorskie projekty badań i ochrony przyrody oraz programy edukacyjne. Wśród działań finansowanych  ze środków własnych tj. darowizn, składek członkowskich i wpływów z podatku od osób fizycznych prowadzimy następujące projekty:

 

 • badania i ochrony lasów wierzejskich i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”;
 • badań i ochrony nietoperzy w województwie świętokrzyskim;
 • ochrony bioróżnorodności w Kielcach;
 • ochrony starych drzew;
 • doradzamy też społecznościom lokalnym i interweniujemy w ich imieniu w ważnych dla nich sprawach związanych z ochroną przyrody;
 • włączamy się w proces konsultacji społecznych w związku z problemami ochrony miejsc przyrodniczo cennych;
 • prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych na temat bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim;
 • zbieramy dane terenowe i publikujemy w specjalistycznych i popularnych periodykach;
 • organizujemy wystawy, sympozja, obozy;
 • prowadzimy portal internetowy ecopress.pl;
 • Nasze starania o zachowanie integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego to nie tylko publikowanie postów i artykułów. Nasi specjaliści już teraz gromadzą dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach, które następnie możemy wykorzystać w praktyce;
 • Poza działaniami na rzecz zachowania integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego, chcielibyśmy także przyczynić się do powstania nowych obszarów chronionych w naszym województwie. Wraz z firmą Formaster przygotowaliśmy projekt pt. „Świętokrzyski parasol dla Natury”, który pozwoli na ochronę miejsc przyrodniczo cennych w regionie.
 • Działania ochronne na rzecz Rudzkiego Parku Kulturowego.

W 2024 roku wszystkie darowizny i kwota pochodząca z odpisu 1,5% podatku zostanie przez nas przeznaczona na zakup nieruchomości wraz z  ziemią, dla celów utworzenia bazy terenowej stowarzyszenia M.O.S.T.  

Planujemy zakup nieruchomości wraz z ziemią, aby stworzyć miejsce zachowujące tradycyjny krajobraz rolniczy i kulturowy świętokrzyskiej wsi.  Miejsce to będzie równiez bazą do badań przyrodniczych, edukacji, integracji środowisk, a także utworzenia w przyszłości gospodarstwa rolnego funkcjonującego według koncepcji rolnictwa regeneratywnego.

Stowarzyszenie M.O.S.T. współpracuje z przyrodnikami, naukowacami,  aktywistami z całego kraju.

Aby nasze działania mogły być skuteczne, profesjonalne i niezależne potrzebujemy wsparcia szerokiego grona współpracowników.

Przekaż swój 1,5 % na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego świętokrzyskiej ziemi.
Twój 1,5% ma sens!
KRS 0000334359

Cel szczegółowy: BAZA TERENOWA

Możesz wypełnić PIT online: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000334359/…

❗️Baza terenowa pomoże nam rozszerzyć nasze działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz uniezależnić się od ograniczeń lokalowych w mieście. 

Jako Organizacja Pożytku Publicznego podlegamy kontroli i nadzorowi Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każdego roku składamy sprawozdania finansowe i merytoryczne, które podlegają weryfikacji oraz są upubliczniane.

Świętokrzyska przyroda i dziedzictowo kulturowe zasługują na naszą troskę. Pamiętajmy o korzeniach.Przyłączcie się!